آمار کل " واردات از" کشور "�������������������� ��������" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 8,607,975 13,836,140,085,975 Rls. 467,078,745 $
2 1394 جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 9,448,824 3,905,114,574,406 Rls. 130,239,235 $
3 1394 جمهوري كره 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 211,782,067 2,755,690,992,431 Rls. 92,644,776 $
4 1394 جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,181,616 2,372,314,210,648 Rls. 80,924,749 $
5 1394 جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 92,584,355 2,144,959,342,998 Rls. 72,612,729 $
6 1394 جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 137,177,381 2,067,248,502,002 Rls. 71,724,272 $
7 1394 جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 110,971 1,998,752,358,892 Rls. 67,792,386 $
8 1394 جمهوري كره 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 9,629,316 1,753,629,711,799 Rls. 59,829,303 $
9 1394 جمهوري كره 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,944,610 1,568,742,039,767 Rls. 52,439,776 $
10 1394 جمهوري كره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 34,098,500 1,545,418,791,817 Rls. 52,276,294 $
11 1394 جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 1,028,816 1,533,829,028,744 Rls. 52,193,906 $
12 1394 جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 6,086,848 1,434,549,299,638 Rls. 48,739,334 $
13 1394 جمهوري كره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 80,712,083 1,342,586,344,727 Rls. 45,452,015 $
14 1394 جمهوري كره 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 21,015,636 1,335,180,612,397 Rls. 44,699,033 $
15 1394 جمهوري كره 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 50,483,011 1,266,755,840,380 Rls. 42,923,855 $
16 1394 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 10,112,851 1,265,487,562,732 Rls. 43,302,295 $
17 1394 جمهوري كره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 42,575,900 1,190,682,654,415 Rls. 40,311,487 $
18 1394 جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 6,589,526 1,189,758,762,413 Rls. 40,419,741 $
19 1394 جمهوري كره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 36,647,000 1,182,649,880,113 Rls. 40,110,567 $
20 1394 جمهوري كره 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 18,708,354 1,080,318,226,977 Rls. 36,778,207 $
21 1394 جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 3,115,693 1,060,327,669,292 Rls. 36,594,158 $
22 1394 جمهوري كره 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 762,382 897,658,000,001 Rls. 35,857,036 $
23 1394 جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 38,089,255 820,234,002,960 Rls. 27,502,886 $
24 1394 جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 5,701,965 794,495,900,433 Rls. 27,454,414 $
25 1394 جمهوري كره 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 102,879,761 786,376,350,437 Rls. 26,379,171 $
26 1394 جمهوري كره 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 15,116,460 763,488,437,648 Rls. 25,996,073 $
27 1394 جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 10,906,295 761,483,546,787 Rls. 25,811,183 $
28 1394 جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 15,301,250 742,685,720,857 Rls. 25,194,007 $
29 1394 جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 42,641,461 725,711,233,428 Rls. 24,620,238 $
30 1394 جمهوري كره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 26,590,399 678,016,355,748 Rls. 23,068,131 $
31 1394 جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 11,153,415 676,884,905,097 Rls. 22,943,699 $
32 1394 جمهوري كره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 23,342,782 651,756,021,786 Rls. 22,471,059 $
33 1394 جمهوري كره 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 3,241,897 618,142,774,206 Rls. 21,001,949 $
34 1394 جمهوري كره 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 673,921 588,569,616,118 Rls. 20,075,503 $
35 1394 جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,489,075 565,610,505,722 Rls. 18,923,872 $
36 1394 جمهوري كره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 7,745,802 554,276,741,571 Rls. 18,836,802 $
37 1394 جمهوري كره 10039000 جو باستثناي بذر 78,995,121 551,921,094,422 Rls. 18,562,920 $
38 1394 جمهوري كره 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 16,152,988 534,819,295,532 Rls. 17,944,931 $
39 1394 جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 4,333,917 532,047,540,955 Rls. 18,287,547 $
40 1394 جمهوري كره 86069200 وا گنهاي باري سبک وسنگين را ه آهن ياترا موا, روباز,باديوا ره هاي جدا نشدني به ا رتفاع بيش ا ز60cm 2,091,368 506,641,603,486 Rls. 16,868,269 $
41 1394 جمهوري كره 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 14,284,769 505,544,387,133 Rls. 17,414,614 $
42 1394 جمهوري كره 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 33,204,405 483,996,107,980 Rls. 16,481,383 $
43 1394 جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 2,616,224 478,819,194,282 Rls. 15,995,316 $
44 1394 جمهوري كره 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 31,680,113 464,161,492,002 Rls. 15,413,674 $
45 1394 جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 8,012,319 463,421,110,769 Rls. 15,821,709 $
46 1394 جمهوري كره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 4,137,170 461,422,514,498 Rls. 15,613,384 $
47 1394 جمهوري كره 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,309,073 450,265,955,839 Rls. 15,293,245 $
48 1394 جمهوري كره 29291000 ايزوسياناتکها 7,113,897 446,716,911,380 Rls. 15,210,966 $
49 1394 جمهوري كره 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,879,658 446,150,579,366 Rls. 14,990,913 $
50 1394 جمهوري كره 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 2,371,289 442,279,879,556 Rls. 15,198,208 $
51 1394 جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 12,486 429,258,223,412 Rls. 14,546,174 $
52 1394 جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 1,346,887 428,184,479,682 Rls. 14,261,391 $
53 1394 جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 821,903 423,554,620,177 Rls. 14,485,534 $
54 1394 جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 1,525,860 422,116,797,888 Rls. 14,296,425 $
55 1394 جمهوري كره 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 8,787,600 420,414,400,059 Rls. 14,108,443 $
56 1394 جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 453,279 415,371,875,872 Rls. 13,987,664 $
57 1394 جمهوري كره 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 1,963,848 408,774,356,906 Rls. 13,993,411 $
58 1394 جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 15,039,296 404,013,668,217 Rls. 13,668,217 $
59 1394 جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 8,474,050 403,417,817,223 Rls. 13,608,124 $
60 1394 جمهوري كره 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 521,142 396,858,619,115 Rls. 13,515,281 $
61 1394 جمهوري كره 24022000 سيگار حاوي توتون 1,698,762 390,154,684,354 Rls. 13,059,913 $
62 1394 جمهوري كره 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 186,745 388,343,971,463 Rls. 13,165,944 $
63 1394 جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 85,763 387,824,714,432 Rls. 13,136,628 $
64 1394 جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 92,334 375,642,434,136 Rls. 12,614,407 $
65 1394 جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 564,160 356,153,741,925 Rls. 12,116,055 $
66 1394 جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,892,710 352,403,427,703 Rls. 12,044,537 $
67 1394 جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 14,024,710 351,697,066,716 Rls. 12,037,722 $
68 1394 جمهوري كره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 7,045,200 349,705,780,639 Rls. 12,083,888 $
69 1394 جمهوري كره 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 2,272,706 343,008,495,999 Rls. 11,677,768 $
70 1394 جمهوري كره 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 1,266,624 336,139,166,616 Rls. 11,533,191 $
71 1394 جمهوري كره 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 5,927,500 332,013,020,812 Rls. 11,168,735 $
72 1394 جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 4,122,324 327,807,569,360 Rls. 11,201,797 $
73 1394 جمهوري كره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 379,995 325,936,050,446 Rls. 11,113,791 $
74 1394 جمهوري كره 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 2,001,479 321,902,943,062 Rls. 10,825,104 $
75 1394 جمهوري كره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 787,504 321,470,916,539 Rls. 11,054,517 $
76 1394 جمهوري كره 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 1,093,294 313,627,552,744 Rls. 10,872,211 $
77 1394 جمهوري كره 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 8,186,312 297,262,850,493 Rls. 10,118,944 $
78 1394 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,071,081 292,359,981,441 Rls. 9,815,390 $
79 1394 جمهوري كره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 12,440,291 290,104,491,413 Rls. 9,755,671 $
80 1394 جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 1,498,574 287,528,574,570 Rls. 9,558,250 $
81 1394 جمهوري كره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 7,839,775 279,526,469,713 Rls. 9,596,559 $
82 1394 جمهوري كره 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 19,644,137 277,669,556,123 Rls. 9,254,535 $
83 1394 جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,841,225 276,254,996,697 Rls. 9,340,410 $
84 1394 جمهوري كره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 3,888,353 271,909,034,109 Rls. 9,224,163 $
85 1394 جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 52,535 271,689,078,720 Rls. 9,308,337 $
86 1394 جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,403,534 268,959,497,683 Rls. 9,083,089 $
87 1394 جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 1,184,182 268,715,667,262 Rls. 9,154,057 $
88 1394 جمهوري كره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 15,853,854 267,145,880,827 Rls. 9,126,318 $
89 1394 جمهوري كره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 588,717 257,496,435,563 Rls. 8,730,673 $
90 1394 جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 122,952 253,181,976,986 Rls. 8,549,709 $
91 1394 جمهوري كره 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 1,272,301 252,415,582,415 Rls. 8,421,301 $
92 1394 جمهوري كره 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 13,142,940 246,186,979,256 Rls. 8,348,973 $
93 1394 جمهوري كره 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 2,318,947 239,811,000,047 Rls. 8,115,152 $
94 1394 جمهوري كره 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 764,233 239,041,717,390 Rls. 8,300,310 $
95 1394 جمهوري كره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 12,072,966 231,947,328,331 Rls. 8,288,298 $
96 1394 جمهوري كره 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 3,865,400 231,130,853,733 Rls. 7,799,027 $
97 1394 جمهوري كره 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 388,000 231,000,978,340 Rls. 8,025,453 $
98 1394 جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 5,479,431 230,528,130,550 Rls. 7,897,812 $
99 1394 جمهوري كره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 3,885,806 230,287,040,097 Rls. 7,824,886 $
100 1394 جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 51,450 229,991,808,361 Rls. 7,757,872 $
101 1394 جمهوري كره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 7,068,600 224,201,466,378 Rls. 7,647,719 $
102 1394 جمهوري كره 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 721,395 220,276,314,172 Rls. 7,469,131 $
103 1394 جمهوري كره 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 9,727,053 217,076,958,764 Rls. 7,267,251 $
104 1394 جمهوري كره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 4,099,180 214,830,822,003 Rls. 7,270,744 $
105 1394 جمهوري كره 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 4,809,491 211,312,826,971 Rls. 7,274,429 $
106 1394 جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 546,339 208,173,444,029 Rls. 7,146,418 $
107 1394 جمهوري كره 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 26,272 207,513,337,648 Rls. 7,055,049 $
108 1394 جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 993,834 200,077,122,628 Rls. 6,867,742 $
109 1394 جمهوري كره 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 3,445,250 199,713,508,352 Rls. 6,764,568 $
110 1394 جمهوري كره 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 91,498 199,032,935,159 Rls. 6,734,968 $
111 1394 جمهوري كره 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 12,044,960 192,388,408,716 Rls. 6,446,129 $
112 1394 جمهوري كره 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 469,400 191,464,817,477 Rls. 6,438,489 $
113 1394 جمهوري كره 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 8,636,000 191,193,097,425 Rls. 6,516,623 $
114 1394 جمهوري كره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,528,964 186,638,098,391 Rls. 6,373,300 $
115 1394 جمهوري كره 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 923,431 186,465,212,032 Rls. 6,358,397 $
116 1394 جمهوري كره 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 8,437,561 184,175,807,847 Rls. 6,333,445 $
117 1394 جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,724,777 183,361,659,669 Rls. 6,199,047 $
118 1394 جمهوري كره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,981,450 178,985,064,890 Rls. 6,071,385 $
119 1394 جمهوري كره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 6,932,360 176,107,089,174 Rls. 6,010,296 $
120 1394 جمهوري كره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 7,767,310 175,505,731,635 Rls. 6,013,772 $
121 1394 جمهوري كره 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 327,127 172,139,920,770 Rls. 6,028,856 $
122 1394 جمهوري كره 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 15,570,170 171,174,078,430 Rls. 5,715,111 $
123 1394 جمهوري كره 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 932,820 170,466,199,343 Rls. 5,793,693 $
124 1394 جمهوري كره 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 6,267,439 169,273,288,003 Rls. 5,768,350 $
125 1394 جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 24,450 166,083,083,503 Rls. 5,589,888 $
126 1394 جمهوري كره 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 3,755,957 164,912,005,804 Rls. 5,611,079 $
127 1394 جمهوري كره 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,612,365 161,174,368,138 Rls. 5,436,346 $
128 1394 جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,070,836 160,196,170,358 Rls. 5,449,440 $
129 1394 جمهوري كره 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,768,037 158,219,838,207 Rls. 5,385,080 $
130 1394 جمهوري كره 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 3,395,600 157,907,904,576 Rls. 5,487,748 $
131 1394 جمهوري كره 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 1,160,622 155,075,689,052 Rls. 5,336,598 $
132 1394 جمهوري كره 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 3,627,150 152,628,949,988 Rls. 5,159,175 $
133 1394 جمهوري كره 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 2,173,750 146,362,312,751 Rls. 4,935,901 $
134 1394 جمهوري كره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 1,939,669 140,447,796,187 Rls. 4,757,913 $
135 1394 جمهوري كره 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 2,805,720 139,050,542,951 Rls. 4,705,571 $
136 1394 جمهوري كره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 2,327,900 135,527,016,746 Rls. 4,603,216 $
137 1394 جمهوري كره 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,776,734 134,676,203,820 Rls. 4,589,220 $
138 1394 جمهوري كره 10059010 ---ذرت دامي 19,663,594 134,423,545,531 Rls. 4,479,949 $
139 1394 جمهوري كره 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 2,414,800 132,856,271,538 Rls. 4,522,096 $
140 1394 جمهوري كره 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 2,956,000 132,641,876,337 Rls. 4,577,594 $
141 1394 جمهوري كره 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 285,237 131,912,724,829 Rls. 4,413,386 $
142 1394 جمهوري كره 28230000 ا کسيدهاي تيتان 2,346,000 131,452,694,549 Rls. 4,413,536 $
143 1394 جمهوري كره 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 888,700 131,246,070,273 Rls. 4,407,641 $
144 1394 جمهوري كره 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 380,500 130,529,225,720 Rls. 4,479,690 $
145 1394 جمهوري كره 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 997,257 129,577,983,111 Rls. 4,419,805 $
146 1394 جمهوري كره 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 440,990 128,181,914,816 Rls. 4,415,283 $
147 1394 جمهوري كره 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 297,750 126,359,451,847 Rls. 4,235,225 $
148 1394 جمهوري كره 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 3,352,000 125,967,698,642 Rls. 4,278,357 $
149 1394 جمهوري كره 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 2,041,619 125,633,242,556 Rls. 4,244,131 $
150 1394 جمهوري كره 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 589,328 125,571,190,643 Rls. 4,347,357 $
151 1394 جمهوري كره 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 619,765 124,871,305,147 Rls. 4,215,569 $
152 1394 جمهوري كره 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 2,936,641 123,668,615,094 Rls. 4,116,314 $
153 1394 جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 240,509 123,133,731,382 Rls. 4,170,145 $
154 1394 جمهوري كره 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 1,733,600 119,293,586,372 Rls. 4,051,004 $
155 1394 جمهوري كره 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 162,433 119,211,024,523 Rls. 4,070,219 $
156 1394 جمهوري كره 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 2,703,000 118,264,318,579 Rls. 4,029,821 $
157 1394 جمهوري كره 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 1,515,736 118,099,278,787 Rls. 4,058,377 $
158 1394 جمهوري كره 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 2,459,450 117,721,398,710 Rls. 4,000,704 $
159 1394 جمهوري كره 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,772,788 117,212,523,262 Rls. 4,013,263 $
160 1394 جمهوري كره 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 2,844,100 117,188,249,341 Rls. 3,960,019 $
161 1394 جمهوري كره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,931,440 117,124,093,152 Rls. 4,030,467 $
162 1394 جمهوري كره 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 1,558,193 116,539,038,321 Rls. 3,994,583 $
163 1394 جمهوري كره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 2,574,750 113,111,026,284 Rls. 3,861,312 $
164 1394 جمهوري كره 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 1,477,300 111,126,325,888 Rls. 3,829,618 $
165 1394 جمهوري كره 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 2,472,000 109,611,990,275 Rls. 3,746,063 $
166 1394 جمهوري كره 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 3,787,700 109,340,791,005 Rls. 3,710,101 $
167 1394 جمهوري كره 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 1,809,480 108,125,497,480 Rls. 3,682,155 $
168 1394 جمهوري كره 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 810,802 107,397,993,472 Rls. 3,639,693 $
169 1394 جمهوري كره 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,034,619 106,494,435,900 Rls. 3,635,215 $
170 1394 جمهوري كره 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 1,593,501 105,320,964,834 Rls. 3,556,515 $
171 1394 جمهوري كره 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 2,856,000 104,446,623,923 Rls. 3,546,774 $
172 1394 جمهوري كره 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 258,497 104,305,487,094 Rls. 3,555,001 $
173 1394 جمهوري كره 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 86,452 104,196,807,765 Rls. 3,533,095 $
174 1394 جمهوري كره 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 739,619 103,650,106,506 Rls. 3,519,805 $
175 1394 جمهوري كره 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 35,472 103,344,215,699 Rls. 3,608,075 $
176 1394 جمهوري كره 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 319,557 103,055,920,677 Rls. 3,493,539 $
177 1394 جمهوري كره 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,796,812 102,973,052,725 Rls. 3,560,294 $
178 1394 جمهوري كره 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 2,256,075 102,947,751,441 Rls. 3,540,470 $
179 1394 جمهوري كره 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 39,247 101,557,129,489 Rls. 3,424,002 $
180 1394 جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 161,820 100,192,139,018 Rls. 3,384,329 $
181 1394 جمهوري كره 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 36,312 100,152,836,020 Rls. 3,577,641 $
182 1394 جمهوري كره 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 4,662,775 99,216,687,359 Rls. 3,325,714 $
183 1394 جمهوري كره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 149,471 97,157,438,309 Rls. 3,281,890 $
184 1394 جمهوري كره 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 39,008 96,757,849,695 Rls. 3,420,704 $
185 1394 جمهوري كره 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 660,100 95,635,613,445 Rls. 3,196,041 $
186 1394 جمهوري كره 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 394,775 95,216,245,746 Rls. 3,234,237 $
187 1394 جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 100,185 95,157,045,103 Rls. 3,165,031 $
188 1394 جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 491,281 95,093,073,125 Rls. 3,152,215 $
189 1394 جمهوري كره 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 800,340 93,808,407,715 Rls. 3,190,769 $
190 1394 جمهوري كره 29141100 استن 2,877,089 90,631,493,861 Rls. 3,082,393 $
191 1394 جمهوري كره 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 42,114 90,097,706,844 Rls. 3,051,766 $
192 1394 جمهوري كره 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 86,707 90,074,334,404 Rls. 3,025,276 $
193 1394 جمهوري كره 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 1,675,137 88,067,998,262 Rls. 2,994,352 $
194 1394 جمهوري كره 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 53,979 85,866,179,929 Rls. 2,922,454 $
195 1394 جمهوري كره 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 93,057 85,182,755,113 Rls. 2,929,273 $
196 1394 جمهوري كره 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 247,617 85,089,747,930 Rls. 2,916,957 $
197 1394 جمهوري كره 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 2,340,310 84,969,013,412 Rls. 2,906,697 $
198 1394 جمهوري كره 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 375,681 83,803,440,610 Rls. 2,783,747 $
199 1394 جمهوري كره 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,463,000 83,776,744,793 Rls. 2,832,946 $
200 1394 جمهوري كره 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 1,299,892 83,592,876,593 Rls. 2,815,426 $
مجموع کل
94,614,712,470,971 ريال
مجموع کل
3,213,080,233 دلار