آمار کل " واردات از" کشور "������������������������������������������������������" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1394 ايالات متحده آمريكا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 29,418,200 501,762,290,990 Rls. 16,663,200 $
202 1394 ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,974,954 501,366,950,758 Rls. 17,109,393 $
203 1394 ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 1,700,249 500,122,575,087 Rls. 16,974,433 $
204 1394 امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 303,549 500,104,418,473 Rls. 18,087,846 $
205 1394 ژاپن 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 1,729,845 496,779,132,709 Rls. 16,752,231 $
206 1394 چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 3,076,345 494,722,287,035 Rls. 16,774,666 $
207 1394 امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 5,496,100 492,765,577,894 Rls. 16,863,781 $
208 1394 سنگاپور 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 17,750,000 489,065,291,435 Rls. 16,326,939 $
209 1394 انگلستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 65,999,920 487,535,105,776 Rls. 16,910,687 $
210 1394 ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 69,858 486,141,752,692 Rls. 16,423,820 $
211 1394 مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 11,639,338 484,322,700,530 Rls. 16,444,627 $
212 1394 جمهوري كره 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 33,204,405 483,996,107,980 Rls. 16,481,383 $
213 1394 دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 999,962 479,562,849,180 Rls. 16,177,794 $
214 1394 جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 2,616,224 478,819,194,282 Rls. 15,995,316 $
215 1394 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 11,971,243 478,299,927,170 Rls. 16,100,979 $
216 1394 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 25,316,640 474,843,773,949 Rls. 15,951,838 $
217 1394 تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 7,935,998 472,851,024,664 Rls. 16,110,759 $
218 1394 ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,511,973 471,856,773,363 Rls. 16,299,531 $
219 1394 چين 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 25,340,675 471,677,977,737 Rls. 15,801,214 $
220 1394 هند 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 42,158,605 467,872,952,674 Rls. 15,691,572 $
221 1394 امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 197,008 467,174,853,717 Rls. 15,693,107 $
222 1394 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 535,513 464,920,418,786 Rls. 15,698,146 $
223 1394 جمهوري كره 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 31,680,113 464,161,492,002 Rls. 15,413,674 $
224 1394 جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 8,012,319 463,421,110,769 Rls. 15,821,709 $
225 1394 آلمان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 503,724 463,172,257,916 Rls. 15,579,998 $
226 1394 چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 4,382,386 463,019,790,553 Rls. 15,705,389 $
227 1394 امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,315,861 462,934,243,358 Rls. 15,516,081 $
228 1394 آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 4,506,610 461,789,063,697 Rls. 15,375,076 $
229 1394 جمهوري كره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 4,137,170 461,422,514,498 Rls. 15,613,384 $
230 1394 ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,436,072 461,422,335,853 Rls. 15,596,025 $
231 1394 چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 1,376,952 461,373,914,060 Rls. 15,633,649 $
232 1394 چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 4,444,042 460,362,060,924 Rls. 15,664,564 $
233 1394 ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 1,433,856 460,282,606,795 Rls. 15,439,321 $
234 1394 ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 1,698,480 459,968,384,788 Rls. 15,310,911 $
235 1394 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 5,158,825 459,312,839,951 Rls. 15,496,269 $
236 1394 چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 4,966,196 455,763,635,020 Rls. 15,357,001 $
237 1394 ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 2,301,250 455,580,643,454 Rls. 15,323,889 $
238 1394 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,930,596 454,607,961,170 Rls. 15,382,575 $
239 1394 چين 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 33,866,999 453,782,842,178 Rls. 15,543,897 $
240 1394 ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 39,027,938 453,336,784,556 Rls. 15,447,601 $
241 1394 ايالات متحده آمريكا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 16,244,909 452,357,526,043 Rls. 15,171,174 $
242 1394 ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 8,086,417 450,776,072,776 Rls. 15,200,485 $
243 1394 جمهوري كره 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,309,073 450,265,955,839 Rls. 15,293,245 $
244 1394 جمهوري كره 29291000 ايزوسياناتکها 7,113,897 446,716,911,380 Rls. 15,210,966 $
245 1394 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 11,025,198 446,387,891,727 Rls. 15,044,949 $
246 1394 جمهوري كره 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,879,658 446,150,579,366 Rls. 14,990,913 $
247 1394 چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,106,675 445,215,226,434 Rls. 15,127,429 $
248 1394 چين 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 86,054 443,227,443,687 Rls. 15,013,686 $
249 1394 جمهوري كره 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 2,371,289 442,279,879,556 Rls. 15,198,208 $
250 1394 مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 15,092,690 442,216,568,580 Rls. 14,919,468 $
251 1394 چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 6,327,648 441,976,500,890 Rls. 15,027,759 $
252 1394 چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 3,025,117 441,469,304,286 Rls. 15,113,355 $
253 1394 اتريش 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 77,097 438,078,225,171 Rls. 14,776,586 $
254 1394 چين 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 3,008,037 437,075,231,690 Rls. 14,591,320 $
255 1394 چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 10,620,812 437,068,685,088 Rls. 14,694,811 $
256 1394 امارات متحده عربي 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 4,514 435,987,268,899 Rls. 14,706,562 $
257 1394 فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 22,561,663 435,700,250,889 Rls. 14,685,295 $
258 1394 آذربايجان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 53,444,959 435,280,328,344 Rls. 14,473,946 $
259 1394 چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 6,899,215 434,843,285,337 Rls. 14,758,094 $
260 1394 چين 86031000 وا گنهاي خودرو ي را ه آهن ياترامواي مسافري با منبع برق خارجي 495,000 432,819,179,079 Rls. 14,800,234 $
261 1394 آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 63,457,500 431,707,849,019 Rls. 14,337,840 $
262 1394 امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 3,163,347 430,615,805,466 Rls. 14,928,680 $
263 1394 چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 16,512,100 430,292,046,739 Rls. 14,548,027 $
264 1394 چين 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 2,528,739 430,287,494,369 Rls. 14,571,883 $
265 1394 جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 12,486 429,258,223,412 Rls. 14,546,174 $
266 1394 سوئيس 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 14,489 429,058,312,003 Rls. 14,818,506 $
267 1394 جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 1,346,887 428,184,479,682 Rls. 14,261,391 $
268 1394 امارات متحده عربي 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 347,410 426,842,895,512 Rls. 14,838,583 $
269 1394 ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 5,080,300 425,645,940,536 Rls. 14,385,387 $
270 1394 امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 6,896,273 425,309,397,998 Rls. 14,310,850 $
271 1394 چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 573,210 424,251,110,675 Rls. 14,292,678 $
272 1394 ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 3,634,327 423,852,649,070 Rls. 14,331,703 $
273 1394 جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 821,903 423,554,620,177 Rls. 14,485,534 $
274 1394 چين 29181400 اسيد سيتريك 19,444,229 422,416,392,678 Rls. 14,280,292 $
275 1394 جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 1,525,860 422,116,797,888 Rls. 14,296,425 $
276 1394 امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 212,330 421,664,220,853 Rls. 14,324,792 $
277 1394 جمهوري كره 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 8,787,600 420,414,400,059 Rls. 14,108,443 $
278 1394 مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 17,602,693 420,402,036,191 Rls. 14,402,178 $
279 1394 چين 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 4,986,052 417,920,869,894 Rls. 14,268,291 $
280 1394 ترکيه 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 19,977,082 417,835,285,349 Rls. 14,414,852 $
281 1394 چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 8,994,132 416,700,877,080 Rls. 14,012,083 $
282 1394 سوئيس 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 409,259 415,543,969,395 Rls. 13,903,601 $
283 1394 جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 453,279 415,371,875,872 Rls. 13,987,664 $
284 1394 برزيل 02012030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 3,308,858 414,819,688,862 Rls. 14,024,830 $
285 1394 چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 6,902,807 414,634,853,328 Rls. 14,024,556 $
286 1394 امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 21,113,990 412,190,510,546 Rls. 13,857,020 $
287 1394 امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,985,145 411,292,272,833 Rls. 13,995,580 $
288 1394 امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 15,272,090 411,206,963,322 Rls. 13,989,980 $
289 1394 امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 578,481 410,766,992,489 Rls. 13,735,343 $
290 1394 هند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 120,365 410,072,629,711 Rls. 14,052,896 $
291 1394 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 792,124 408,812,096,613 Rls. 13,601,479 $
292 1394 جمهوري كره 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 1,963,848 408,774,356,906 Rls. 13,993,411 $
293 1394 چين 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 7,513,900 408,489,586,470 Rls. 13,801,805 $
294 1394 امارات متحده عربي 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,448,115 407,192,818,016 Rls. 13,616,162 $
295 1394 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 45,485,585 404,413,494,029 Rls. 13,586,782 $
296 1394 جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 15,039,296 404,013,668,217 Rls. 13,668,217 $
297 1394 چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 386,683 403,618,650,194 Rls. 13,690,876 $
298 1394 جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 8,474,050 403,417,817,223 Rls. 13,608,124 $
299 1394 ژاپن 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 3,155,570 403,366,316,884 Rls. 13,530,968 $
300 1394 ژاپن 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 1,550,034 402,638,635,231 Rls. 13,848,967 $
301 1394 تايوان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 366,336 400,460,618,503 Rls. 13,613,746 $
302 1394 چين 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 7,898,792 398,933,777,008 Rls. 13,396,163 $
303 1394 ايالات متحده آمريكا 10059010 ---ذرت دامي 56,000,000 398,526,912,000 Rls. 13,203,687 $
304 1394 تايوان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,775,389 397,182,049,808 Rls. 13,635,260 $
305 1394 ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 7,473,949 396,982,123,799 Rls. 13,525,507 $
306 1394 جمهوري كره 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 521,142 396,858,619,115 Rls. 13,515,281 $
307 1394 ترکيه 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 19,792,358 396,406,284,601 Rls. 14,390,927 $
308 1394 چين 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 2,975,062 396,017,114,816 Rls. 13,662,350 $
309 1394 چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 2,927,679 395,094,541,057 Rls. 13,464,636 $
310 1394 چين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 4,189,811 394,627,569,804 Rls. 13,674,612 $
311 1394 ايرلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 5,107 394,165,912,090 Rls. 13,320,866 $
312 1394 امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 2,086,274 393,555,620,311 Rls. 13,420,745 $
313 1394 قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 56,192,192 391,620,124,824 Rls. 13,332,340 $
314 1394 امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,091,250 391,033,416,013 Rls. 12,994,009 $
315 1394 آفريقاي جنوبي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 130,900 391,008,497,485 Rls. 13,052,761 $
316 1394 جمهوري كره 24022000 سيگار حاوي توتون 1,698,762 390,154,684,354 Rls. 13,059,913 $
317 1394 انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 55,821 389,594,813,742 Rls. 13,100,371 $
318 1394 اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 22,013 389,487,004,532 Rls. 13,011,168 $
319 1394 جمهوري كره 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 186,745 388,343,971,463 Rls. 13,165,944 $
320 1394 هند 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 20,649,247 388,024,666,634 Rls. 12,979,950 $
321 1394 جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 85,763 387,824,714,432 Rls. 13,136,628 $
322 1394 امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,941,435 387,178,153,259 Rls. 13,134,522 $
323 1394 چين 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 1,535,530 386,318,579,820 Rls. 13,229,383 $
324 1394 چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,114,916 386,073,249,818 Rls. 13,026,596 $
325 1394 چين 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,997,315 385,537,850,548 Rls. 13,058,768 $
326 1394 هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 17,942,093 385,155,913,901 Rls. 13,071,438 $
327 1394 چين 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 3,013,048 384,773,593,334 Rls. 13,122,929 $
328 1394 هند 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 6,791,489 383,010,602,063 Rls. 13,047,188 $
329 1394 ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 144,155 380,863,428,265 Rls. 12,903,330 $
330 1394 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 3,692,842 376,990,446,090 Rls. 12,740,181 $
331 1394 هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 4,675,265 376,122,833,312 Rls. 12,697,226 $
332 1394 جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 92,334 375,642,434,136 Rls. 12,614,407 $
333 1394 سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 7,523,550 374,878,980,371 Rls. 12,430,841 $
334 1394 چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,715,084 374,763,841,350 Rls. 12,534,810 $
335 1394 چين 27131200 کک نفت تکليس شده 39,812,640 373,158,462,000 Rls. 12,801,478 $
336 1394 چين 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 4,271,923 371,625,994,812 Rls. 12,551,152 $
337 1394 فرانسه 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 66,851 370,873,097,470 Rls. 12,873,756 $
338 1394 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 693,595 369,197,512,644 Rls. 12,524,451 $
339 1394 امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 13,879,235 365,585,275,910 Rls. 12,444,236 $
340 1394 چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 20,488,340 365,531,159,159 Rls. 12,538,582 $
341 1394 امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 8,339,325 364,327,960,547 Rls. 12,364,678 $
342 1394 امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 53,583 363,170,166,155 Rls. 12,213,265 $
343 1394 امارات متحده عربي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,747,668 362,687,328,992 Rls. 12,319,947 $
344 1394 چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 2,568,845 362,505,209,007 Rls. 12,467,004 $
345 1394 آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,956,166 360,731,772,896 Rls. 12,228,421 $
346 1394 ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,784,150 360,491,469,734 Rls. 12,211,300 $
347 1394 آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 2,442 360,020,145,901 Rls. 12,141,328 $
348 1394 امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 2,733,361 360,008,330,558 Rls. 12,310,682 $
349 1394 ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 635,558 358,515,995,871 Rls. 12,180,080 $
350 1394 امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 887,027 358,226,074,561 Rls. 12,290,366 $
351 1394 ترکيه 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 304,273 356,357,560,049 Rls. 12,048,922 $
352 1394 ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 218,091 356,335,484,516 Rls. 12,199,793 $
353 1394 چين 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 63,838 356,186,661,830 Rls. 11,834,128 $
354 1394 جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 564,160 356,153,741,925 Rls. 12,116,055 $
355 1394 آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 320,593 356,004,926,331 Rls. 12,185,345 $
356 1394 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 3,980,626 355,516,530,877 Rls. 12,131,962 $
357 1394 هند 10039000 جو باستثناي بذر 46,198,786 353,142,311,541 Rls. 12,277,293 $
358 1394 جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,892,710 352,403,427,703 Rls. 12,044,537 $
359 1394 جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 14,024,710 351,697,066,716 Rls. 12,037,722 $
360 1394 امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,151,384 350,910,922,913 Rls. 11,775,095 $
361 1394 امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 423,320 350,500,048,575 Rls. 12,705,869 $
362 1394 جمهوري كره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 7,045,200 349,705,780,639 Rls. 12,083,888 $
363 1394 چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,277,709 349,252,540,668 Rls. 11,827,393 $
364 1394 روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 111,526 349,009,505,192 Rls. 11,874,130 $
365 1394 عمان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 356,275 348,624,044,097 Rls. 11,617,440 $
366 1394 چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 6,104 345,884,844,461 Rls. 11,704,586 $
367 1394 چين 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 1,418,652 345,303,165,615 Rls. 11,705,293 $
368 1394 فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 31,093,752 344,445,638,302 Rls. 11,732,529 $
369 1394 امارات متحده عربي 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 27,500,000 344,144,715,640 Rls. 11,412,814 $
370 1394 امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 175,123 344,016,594,431 Rls. 11,727,297 $
371 1394 هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 3,944,989 343,605,591,945 Rls. 11,841,437 $
372 1394 بلژيك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 45,428 343,483,910,112 Rls. 11,566,638 $
373 1394 ترکيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,000,000 343,049,046,949 Rls. 12,069,533 $
374 1394 جمهوري كره 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 2,272,706 343,008,495,999 Rls. 11,677,768 $
375 1394 امارات متحده عربي 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 12,199,947 342,751,357,527 Rls. 12,014,110 $
376 1394 فرانسه 29333100 پيريدن و املاح آن 15,790 340,957,376,480 Rls. 11,529,849 $
377 1394 تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 56,415 340,682,182,061 Rls. 11,670,887 $
378 1394 امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,339,609 340,010,925,361 Rls. 11,423,992 $
379 1394 امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 1,690,041 338,504,394,836 Rls. 11,574,276 $
380 1394 فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 3,056,308 337,724,377,303 Rls. 11,340,519 $
381 1394 امارات متحده عربي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 260,714 336,833,591,675 Rls. 11,210,499 $
382 1394 چين 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 1,757,124 336,597,987,058 Rls. 11,550,273 $
383 1394 امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 5,530,551 336,523,212,927 Rls. 11,272,425 $
384 1394 جمهوري كره 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 1,266,624 336,139,166,616 Rls. 11,533,191 $
385 1394 چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 438,725 336,059,907,435 Rls. 11,381,778 $
386 1394 آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 440,364 335,250,445,728 Rls. 11,234,620 $
387 1394 امارات متحده عربي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 381,193 334,450,302,459 Rls. 12,022,372 $
388 1394 چين 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 2,945,727 334,441,938,592 Rls. 11,358,116 $
389 1394 امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 3,261,625 333,426,069,836 Rls. 11,224,086 $
390 1394 اندونزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 16,499,983 332,890,011,429 Rls. 11,551,395 $
391 1394 جمهوري كره 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 5,927,500 332,013,020,812 Rls. 11,168,735 $
392 1394 هند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 5,147,762 331,951,284,022 Rls. 11,531,280 $
393 1394 چين 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 124,542 331,918,537,169 Rls. 11,110,691 $
394 1394 هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 945,245 331,890,405,963 Rls. 11,198,706 $
395 1394 سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 6,918 331,510,396,409 Rls. 11,219,455 $
396 1394 چين 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 3,724,711 331,230,829,385 Rls. 11,224,921 $
397 1394 آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 203,824 331,022,516,907 Rls. 11,541,876 $
398 1394 امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,792,898 330,563,078,889 Rls. 11,184,799 $
399 1394 امارات متحده عربي 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 95,948 330,532,116,382 Rls. 11,235,469 $
400 1394 تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 33,153 329,697,639,776 Rls. 11,542,665 $
مجموع کل
80,591,324,163,210 ريال
مجموع کل
2,734,413,271 دلار