آمار کل " واردات از" کشور "������������������������������������������ ������������������������������" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1394 جمهوري كره 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 187,389 21,334,883,006 Rls. 708,249 $
202 1394 جمهوري كره 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 362,696 21,321,185,424 Rls. 739,766 $
203 1394 جمهوري كره 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 21,009 21,024,674,560 Rls. 717,671 $
204 1394 جمهوري كره 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 207,086 20,965,004,142 Rls. 717,132 $
205 1394 جمهوري كره 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 77,551 20,918,443,846 Rls. 697,966 $
206 1394 جمهوري كره 38123010 آنتي ا کسيدا نها 146,750 20,744,143,603 Rls. 723,743 $
207 1394 جمهوري كره 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 88,661 20,452,964,450 Rls. 688,465 $
208 1394 جمهوري كره 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 32,472 20,444,931,794 Rls. 702,067 $
209 1394 منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد بم 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 77,622 20,359,368,178 Rls. 685,001 $
210 1394 جمهوري كره 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 1,243,383 20,341,268,051 Rls. 679,174 $
211 1394 جمهوري كره 29161100 کاسيد اكريليك و املاح آن 423,040 20,230,596,073 Rls. 684,153 $
212 1394 جمهوري كره 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 83,271 20,165,616,181 Rls. 672,215 $
213 1394 جمهوري كره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 24,343 20,099,353,390 Rls. 680,225 $
214 1394 جمهوري كره 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 237,200 20,063,811,646 Rls. 681,831 $
215 1394 جمهوري كره 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 9,104 20,059,625,211 Rls. 675,413 $
216 1394 جمهوري كره 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 95,662 19,944,716,499 Rls. 672,295 $
217 1394 جمهوري كره 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 39,408 19,941,998,275 Rls. 673,838 $
218 1394 جمهوري كره 31022100 سولفات آمونيوم 2,647,400 19,770,053,951 Rls. 672,199 $
219 1394 جمهوري كره 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 396,000 19,693,922,000 Rls. 657,406 $
220 1394 جمهوري كره 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 526,222 19,640,394,344 Rls. 656,950 $
221 1394 جمهوري كره 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 112,580 19,625,330,358 Rls. 664,818 $
222 1394 جمهوري كره 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 106,756 19,502,784,649 Rls. 651,026 $
223 1394 جمهوري كره 38248100 حاوي اکسيران ( اکسايد اتيلن ) 740,000 19,327,752,433 Rls. 660,600 $
224 1394 جمهوري كره 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 16,835 19,241,581,505 Rls. 648,190 $
225 1394 جمهوري كره 83023090 سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 70,630 19,096,475,717 Rls. 648,506 $
226 1394 جمهوري كره 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 90,928 19,071,398,454 Rls. 633,012 $
227 1394 جمهوري كره 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 364,383 18,983,066,588 Rls. 643,976 $
228 1394 جمهوري كره 87088031 ----ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 151,754 18,972,885,542 Rls. 636,764 $
229 1394 جمهوري كره 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 451 18,971,280,129 Rls. 633,771 $
230 1394 جمهوري كره 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 113,269 18,905,401,010 Rls. 652,479 $
231 1394 جمهوري كره 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 183,472 18,680,724,555 Rls. 637,856 $
232 1394 منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد بم 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 84,013 18,651,367,764 Rls. 627,510 $
233 1394 جمهوري كره 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 23,304 18,543,319,879 Rls. 624,487 $
234 1394 جمهوري كره 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 421,122 18,471,731,481 Rls. 627,734 $
235 1394 جمهوري كره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 145,702 18,270,773,892 Rls. 618,305 $
236 1394 جمهوري كره 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 28,681 18,144,334,261 Rls. 615,793 $
237 1394 جمهوري كره 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 188,272 17,993,161,126 Rls. 606,452 $
238 1394 جمهوري كره 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 123,886 17,917,972,786 Rls. 601,029 $
239 1394 جمهوري كره 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 884,671 17,909,489,829 Rls. 605,264 $
240 1394 جمهوري كره 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 209,564 17,719,561,556 Rls. 598,831 $
241 1394 جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 262,700 17,697,594,074 Rls. 594,517 $
242 1394 جمهوري كره 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 73,207 17,688,022,062 Rls. 597,579 $
243 1394 جمهوري كره 34039910 روانکكننده سيليكوني 227,202 17,592,983,084 Rls. 595,483 $
244 1394 جمهوري كره 54025100 نخ يک لا از نايلون ياساير پلي آميدها، بابيش ا ز50 دور در متر,غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 186,477 17,449,181,249 Rls. 605,017 $
245 1394 جمهوري كره 54024910 نخ كشش پذير غيراز رديف 54024400 غير مذكور در جاي ديگر 86,354 17,433,599,676 Rls. 586,496 $
246 1394 جمهوري كره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 99,537 17,103,950,802 Rls. 571,256 $
247 1394 جمهوري كره 30064050 كامپوزيت 2,595 17,058,794,437 Rls. 575,290 $
248 1394 جمهوري كره 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 362,400 16,971,882,364 Rls. 567,691 $
249 1394 جمهوري كره 85078000 - ساير انباره ها 366,164 16,890,759,831 Rls. 565,505 $
250 1394 جمهوري كره 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 979,663 16,830,499,890 Rls. 597,886 $
251 1394 جمهوري كره 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 457,000 16,826,463,900 Rls. 587,715 $
252 1394 جمهوري كره 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 131,286 16,648,639,786 Rls. 572,670 $
253 1394 جمهوري كره 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 164,790 16,619,160,950 Rls. 567,815 $
254 1394 جمهوري كره 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 11,701 16,510,464,738 Rls. 581,683 $
255 1394 جمهوري كره 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 150,365 16,357,591,359 Rls. 554,381 $
256 1394 جمهوري كره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 26,442 16,269,097,084 Rls. 539,685 $
257 1394 جمهوري كره 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 144,718 16,267,440,047 Rls. 551,211 $
258 1394 جمهوري كره 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 402,500 16,264,888,141 Rls. 555,228 $
259 1394 جمهوري كره 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 203,960 16,200,723,513 Rls. 570,135 $
260 1394 جمهوري كره 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 214,059 16,187,702,278 Rls. 547,474 $
261 1394 جمهوري كره 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 378,690 16,138,348,519 Rls. 558,976 $
262 1394 جمهوري كره 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 337,000 16,124,845,331 Rls. 547,629 $
263 1394 جمهوري كره 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 5,552 16,097,324,300 Rls. 555,640 $
264 1394 جمهوري كره 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 2,336 16,033,518,438 Rls. 541,118 $
265 1394 جمهوري كره 34021320 نونيل فنل اتوكسيله 304,000 16,025,199,192 Rls. 548,335 $
266 1394 جمهوري كره 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 552,000 15,842,181,692 Rls. 528,940 $
267 1394 جمهوري كره 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 1,091 15,776,765,350 Rls. 522,531 $
268 1394 جمهوري كره 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 39,619 15,682,026,174 Rls. 527,813 $
269 1394 جمهوري كره 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,137 15,507,283,610 Rls. 531,452 $
270 1394 جمهوري كره 45049000 ا شياءا زچوب پنبه فشرده که درجاي ديگرمذکورنباشد. 143,277 15,501,735,440 Rls. 513,586 $
271 1394 جمهوري كره 54024500 نخ هاي يک لا ازنايلون ياساير پلي آميدها غيراز نخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 186,426 15,430,815,535 Rls. 514,470 $
272 1394 جمهوري كره 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 90,900 15,430,358,494 Rls. 547,745 $
273 1394 جمهوري كره 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 288,000 15,400,962,106 Rls. 521,871 $
274 1394 جمهوري كره 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي ) بجز ازفلز 231,088 15,187,951,606 Rls. 509,813 $
275 1394 جمهوري كره 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 196,030 15,187,690,217 Rls. 504,750 $
276 1394 جمهوري كره 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 9,694 15,086,602,381 Rls. 516,950 $
277 1394 جمهوري كره 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 23,230 14,982,508,525 Rls. 512,279 $
278 1394 جمهوري كره 75062000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زآلياژه هاي نيکل 14,318 14,949,451,474 Rls. 511,417 $
279 1394 جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 123,566 14,919,911,316 Rls. 504,825 $
280 1394 جمهوري كره 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 230,000 14,847,053,016 Rls. 492,799 $
281 1394 جمهوري كره 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 5,128 14,792,673,860 Rls. 505,107 $
282 1394 جمهوري كره 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 50,220 14,665,733,080 Rls. 494,125 $
283 1394 جمهوري كره 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 45,572 14,616,783,294 Rls. 507,147 $
284 1394 جمهوري كره 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 1,000 14,602,260,464 Rls. 487,538 $
285 1394 جمهوري كره 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 30,548 14,546,625,937 Rls. 495,805 $
286 1394 جمهوري كره 85287290 ---ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 6,511 14,529,922,072 Rls. 489,296 $
287 1394 جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,426,793 14,500,449,767 Rls. 512,609 $
288 1394 جمهوري كره 87083020 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 45,767 14,346,815,282 Rls. 475,375 $
289 1394 جمهوري كره 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 22,973 14,345,152,985 Rls. 482,252 $
290 1394 جمهوري كره 90221430 ---دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 5,709 14,342,917,806 Rls. 490,288 $
291 1394 جمهوري كره 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 145,646 14,306,256,977 Rls. 487,155 $
292 1394 جمهوري كره 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 124,800 14,250,904,906 Rls. 490,958 $
293 1394 جمهوري كره 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 862,621 14,240,343,857 Rls. 504,553 $
294 1394 جمهوري كره 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 80,148 14,206,789,343 Rls. 480,753 $
295 1394 جمهوري كره 54083200 ساير پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 54,764 14,186,297,794 Rls. 498,925 $
296 1394 جمهوري كره 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 60,080 14,047,866,680 Rls. 475,184 $
297 1394 جمهوري كره 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 244,506 14,015,117,709 Rls. 486,892 $
298 1394 جمهوري كره 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 4,500 14,012,592,839 Rls. 471,646 $
299 1394 جمهوري كره 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 159,950 13,980,683,019 Rls. 472,703 $
300 1394 جمهوري كره 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 133,304 13,728,587,164 Rls. 464,026 $
301 1394 جمهوري كره 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 1,768 13,621,693,970 Rls. 460,669 $
302 1394 جمهوري كره 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 540,590 13,586,924,331 Rls. 453,426 $
303 1394 جمهوري كره 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 14,740 13,537,173,615 Rls. 457,753 $
304 1394 جمهوري كره 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 795,058 13,466,954,401 Rls. 462,444 $
305 1394 جمهوري كره 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 25,204 13,442,069,244 Rls. 449,814 $
306 1394 جمهوري كره 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 66,507 13,415,468,710 Rls. 458,711 $
307 1394 جمهوري كره 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 5,548 13,413,405,002 Rls. 458,885 $
308 1394 جمهوري كره 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 100,225 13,372,810,579 Rls. 460,329 $
309 1394 جمهوري كره 84323010 دستگاه كشت مستقيم، نشاء كار (TRANS PLANTER) 52,734 13,217,393,837 Rls. 457,991 $
310 1394 جمهوري كره 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 53,820 13,023,503,150 Rls. 448,436 $
311 1394 جمهوري كره 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 28,762 12,960,154,417 Rls. 440,061 $
312 1394 جمهوري كره 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 43,400 12,893,858,833 Rls. 430,497 $
313 1394 جمهوري كره 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,848 12,877,179,645 Rls. 439,181 $
314 1394 جمهوري كره 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 7,811 12,832,375,286 Rls. 434,252 $
315 1394 جمهوري كره 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 23,200 12,797,762,047 Rls. 434,940 $
316 1394 جمهوري كره 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 358,200 12,748,861,837 Rls. 433,252 $
317 1394 جمهوري كره 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 61,620 12,717,271,428 Rls. 421,199 $
318 1394 جمهوري كره 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 6,369 12,532,041,440 Rls. 415,345 $
319 1394 جمهوري كره 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 439,600 12,518,882,609 Rls. 425,634 $
320 1394 جمهوري كره 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 196,800 12,503,077,473 Rls. 417,312 $
321 1394 جمهوري كره 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 1,950 12,474,014,360 Rls. 421,102 $
322 1394 جمهوري كره 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 64,064 12,292,235,777 Rls. 411,283 $
323 1394 جمهوري كره 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 94,951 12,239,590,790 Rls. 411,498 $
324 1394 جمهوري كره 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 42,819 12,236,945,634 Rls. 424,381 $
325 1394 جمهوري كره 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 462,296 12,202,899,983 Rls. 417,873 $
326 1394 جمهوري كره 72112390 سايرمحصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده دا را ي کمترا ز 25%درصدوزني کربن باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وبيشتر وپهناي كمتراز600ميلي متر 497,720 12,094,952,589 Rls. 413,832 $
327 1394 جمهوري كره 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 962,669 12,084,721,310 Rls. 424,518 $
328 1394 جمهوري كره 29161300 اسيد متاكريليك و املاح آن 165,100 12,017,601,881 Rls. 403,214 $
329 1394 جمهوري كره 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 112,757 12,004,894,627 Rls. 400,246 $
330 1394 جمهوري كره 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 5,347 11,982,661,787 Rls. 408,187 $
331 1394 جمهوري كره 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 356,614 11,952,908,470 Rls. 400,428 $
332 1394 جمهوري كره 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 46,470 11,912,067,712 Rls. 421,562 $
333 1394 جمهوري كره 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 270,385 11,835,285,124 Rls. 393,688 $
334 1394 جمهوري كره 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 68,730 11,755,123,718 Rls. 439,853 $
335 1394 جمهوري كره 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 10,941 11,730,649,716 Rls. 395,802 $
336 1394 جمهوري كره 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 40,164 11,710,620,253 Rls. 411,149 $
337 1394 جمهوري كره 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 79,965 11,686,091,791 Rls. 397,005 $
338 1394 جمهوري كره 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 784,691 11,674,352,084 Rls. 387,721 $
339 1394 جمهوري كره 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 73,310 11,668,552,608 Rls. 395,466 $
340 1394 جمهوري كره 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 9,750 11,665,655,972 Rls. 412,141 $
341 1394 جمهوري كره 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 97,861 11,628,537,430 Rls. 390,256 $
342 1394 جمهوري كره 84561000 ماشين ا بزا رهاکه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 2,122 11,608,740,452 Rls. 393,922 $
343 1394 جمهوري كره 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 9,121 11,605,039,809 Rls. 390,775 $
344 1394 جمهوري كره 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 56,932 11,529,050,179 Rls. 385,031 $
345 1394 جمهوري كره 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 81,625 11,481,140,187 Rls. 392,203 $
346 1394 جمهوري كره 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 105,534 11,419,468,292 Rls. 383,024 $
347 1394 جمهوري كره 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 59,400 11,391,648,900 Rls. 407,427 $
348 1394 جمهوري كره 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 10,333 11,362,912,494 Rls. 382,066 $
349 1394 جمهوري كره 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 67,500 11,342,292,908 Rls. 400,204 $
350 1394 جمهوري كره 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 56,910 11,294,614,410 Rls. 389,257 $
351 1394 جمهوري كره 39093099 سايررزينهاي ا مينيک غير پودر قالبگيري به اشکال ابتدا يي غيرمذکور 279,800 11,288,893,016 Rls. 374,500 $
352 1394 جمهوري كره 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 223,444 11,259,846,706 Rls. 382,745 $
353 1394 جمهوري كره 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 4,294 11,185,210,243 Rls. 372,294 $
354 1394 جمهوري كره 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 5,464 11,143,398,053 Rls. 372,230 $
355 1394 جمهوري كره 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 50,357 11,110,633,766 Rls. 377,314 $
356 1394 جمهوري كره 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 203,000 11,094,380,284 Rls. 387,273 $
357 1394 جمهوري كره 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 857,604 11,087,026,817 Rls. 396,532 $
358 1394 جمهوري كره 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 2,510 11,072,832,763 Rls. 369,637 $
359 1394 جمهوري كره 95066930 گوي (توپ) رنگي مخصوص ورزش پينت بال 119,360 11,063,396,816 Rls. 371,942 $
360 1394 جمهوري كره 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 226,968 11,010,099,206 Rls. 367,031 $
361 1394 جمهوري كره 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 27,880 11,004,337,181 Rls. 374,405 $
362 1394 جمهوري كره 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 160,000 10,975,667,426 Rls. 370,721 $
363 1394 جمهوري كره 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 388,700 10,928,649,059 Rls. 365,591 $
364 1394 جمهوري كره 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 231,320 10,926,887,427 Rls. 372,381 $
365 1394 جمهوري كره 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 360,567 10,854,058,977 Rls. 376,849 $
366 1394 جمهوري كره 90181190 ---اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 8,151 10,804,259,431 Rls. 364,841 $
367 1394 جمهوري كره 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 35,944 10,749,908,030 Rls. 356,596 $
368 1394 جمهوري كره 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 138,575 10,693,211,213 Rls. 359,542 $
369 1394 جمهوري كره 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 62,755 10,590,108,480 Rls. 359,536 $
370 1394 جمهوري كره 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 226,944 10,572,767,583 Rls. 367,731 $
371 1394 جمهوري كره 28191000 تري ا کسيدکروم 118,800 10,562,647,382 Rls. 356,132 $
372 1394 جمهوري كره 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 81,544 10,538,101,557 Rls. 349,418 $
373 1394 جمهوري كره 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 44,039 10,514,062,459 Rls. 363,762 $
374 1394 جمهوري كره 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 373,000 10,511,858,718 Rls. 353,863 $
375 1394 جمهوري كره 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 224,271 10,225,943,679 Rls. 346,686 $
376 1394 جمهوري كره 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 64,626 10,068,149,633 Rls. 348,574 $
377 1394 جمهوري كره 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 201,989 10,016,234,723 Rls. 338,271 $
378 1394 جمهوري كره 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 4,754 10,002,767,544 Rls. 338,163 $
379 1394 جمهوري كره 72192400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غيرطومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3mm 114,393 9,958,473,477 Rls. 334,551 $
380 1394 جمهوري كره 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 92,354 9,810,700,914 Rls. 336,365 $
381 1394 جمهوري كره 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 91,123 9,790,940,551 Rls. 333,300 $
382 1394 جمهوري كره 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 133,178 9,770,197,517 Rls. 342,224 $
383 1394 جمهوري كره 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 142,540 9,766,020,441 Rls. 335,112 $
384 1394 جمهوري كره 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 2,046 9,761,055,995 Rls. 326,969 $
385 1394 جمهوري كره 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 13,116 9,750,500,872 Rls. 331,737 $
386 1394 جمهوري كره 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 28,113 9,694,330,164 Rls. 324,591 $
387 1394 جمهوري كره 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 625,000 9,681,892,001 Rls. 341,272 $
388 1394 جمهوري كره 29171300 ک اسيد آزلائيك، اسيد سباسيك، املاح و استرهاي آنها 76,000 9,647,678,311 Rls. 321,399 $
389 1394 جمهوري كره 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 192,000 9,599,533,799 Rls. 320,483 $
390 1394 جمهوري كره 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,300 9,586,066,578 Rls. 320,286 $
391 1394 جمهوري كره 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 120,730 9,572,699,481 Rls. 321,532 $
392 1394 جمهوري كره 48044190 ساير کاغذ کرا فت سفيد نشده به وزن بيش ا ز150گرم درهرمترمربع وکمترا ز225گرم 439,797 9,500,545,036 Rls. 316,910 $
393 1394 جمهوري كره 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 15,417 9,481,992,804 Rls. 315,584 $
394 1394 جمهوري كره 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 230,000 9,438,552,275 Rls. 329,178 $
395 1394 جمهوري كره 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليد ويك صفحه نمايش غيرمذکوردرجاي ديگر 625 9,431,284,581 Rls. 314,864 $
396 1394 جمهوري كره 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 111,850 9,376,133,010 Rls. 316,630 $
397 1394 جمهوري كره 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 137,173 9,369,876,595 Rls. 322,819 $
398 1394 جمهوري كره 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 1,363 9,360,620,110 Rls. 316,250 $
399 1394 جمهوري كره 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 185,600 9,351,957,730 Rls. 313,503 $
400 1394 جمهوري كره 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 162,580 9,333,523,613 Rls. 317,636 $
مجموع کل
2,843,058,142,085 ريال
مجموع کل
96,545,149 دلار