آمار کل " صادرات به" کشور (������������������������������������ ������������������) گمرک (������������������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8,141 778,421,706,995 Rls. 11,447,620 $
102 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6,060 756,459,486,044 Rls. 8,822,454 $
103 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 29,490,192 732,000,000,000 Rls. 17,433,986 $
104 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 3,509,040 724,460,317,960 Rls. 17,023,748 $
105 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 1,086,934 688,987,654,722 Rls. 7,864,844 $
106 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 43,240,443 684,790,071,356 Rls. 17,531,707 $
107 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 27,500,000 675,790,500,000 Rls. 16,090,250 $
108 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,552 670,719,840,115 Rls. 6,846,805 $
109 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6,011 668,620,135,497 Rls. 7,227,847 $
110 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 268,829 668,198,213,620 Rls. 15,608,142 $
111 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 19,858,080 667,401,870,326 Rls. 7,719,287 $
112 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 36,951,009 663,858,510,157 Rls. 18,092,011 $
113 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 39,995,250 662,386,480,360 Rls. 15,438,167 $
114 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 1,019,948 657,763,687,566 Rls. 7,524,184 $
115 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 38,970,696 654,707,718,000 Rls. 15,588,279 $
116 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 1,147,700 654,509,324,266 Rls. 15,513,376 $
117 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 26,319,012 646,077,000,000 Rls. 15,382,805 $
118 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6,515 630,843,289,990 Rls. 7,142,670 $
119 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 2,881,320 630,249,747,807 Rls. 6,872,374 $
120 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 9,027,928 625,136,540,662 Rls. 7,158,835 $
121 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 56,391,040 625,017,313,560 Rls. 14,842,444 $
122 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 20,259,647 618,699,000,000 Rls. 7,219,442 $
123 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 19,981,344 615,912,210,544 Rls. 7,275,382 $
124 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 30,000,000 609,035,000,000 Rls. 7,106,676 $
125 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 34,159,292 605,841,158,960 Rls. 13,878,071 $
126 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 9,304,063 599,778,237,918 Rls. 6,829,061 $
127 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 403,900 583,160,240,000 Rls. 13,530,400 $
128 6 1397 اهواز منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 348,600 563,497,000,000 Rls. 13,416,594 $
129 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 30,103,680 549,626,951,720 Rls. 12,944,582 $
130 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 35,281,560 546,757,749,120 Rls. 13,020,327 $
131 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6,120 544,854,498,814 Rls. 6,528,691 $
132 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 851,500 544,000,364,500 Rls. 12,343,350 $
133 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 29,694,580 537,000,000,000 Rls. 12,768,669 $
134 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 23,102,996 529,000,000,000 Rls. 12,542,385 $
135 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 29,291,110 528,997,434,000 Rls. 12,595,177 $
136 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 11,282,823 527,953,058,048 Rls. 5,710,935 $
137 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 24,035,400 524,000,000,000 Rls. 15,512,928 $
138 9 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,136 520,137,073,868 Rls. 6,008,651 $
139 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84118200 توربین های گازی، به غیر از توربوجت ها و توربو پرایلرها؛ با قدرت بیشتر از 5000 کیلو وات 171,940 509,495,931,000 Rls. 11,912,460 $
140 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 20,613,598 507,000,000,000 Rls. 11,997,114 $
141 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 23,386,776 501,495,642,000 Rls. 9,241,085 $
142 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 23,463,198 491,474,213,400 Rls. 11,403,114 $
143 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 1,401,109 487,123,674,297 Rls. 5,492,236 $
144 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 28,772,910 486,931,583,320 Rls. 11,106,343 $
145 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 17,105,783 480,144,313,140 Rls. 5,772,874 $
146 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 14,962,126 478,285,130,300 Rls. 5,471,709 $
147 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 30,528,300 468,000,000,000 Rls. 11,100,000 $
148 11 1397 اهواز سایر کشورهای خارجی 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 988,800 464,472,190,488 Rls. 5,293,701 $
149 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,745,986 461,048,138,900 Rls. 5,619,453 $
150 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 26,735,468 458,762,920,670 Rls. 10,694,183 $
151 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 6,629,589 451,598,792,308 Rls. 4,977,775 $
152 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,796,760 449,000,000,000 Rls. 10,689,535 $
153 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 12,674,112 445,796,108,663 Rls. 4,980,814 $
154 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 18,713,934 444,000,000,000 Rls. 10,521,161 $
155 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 24,816,745 443,014,808,047 Rls. 10,547,972 $
156 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 7,296,971 440,446,680,457 Rls. 5,245,355 $
157 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 13,144,094 437,696,664,729 Rls. 4,790,255 $
158 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 21,105,122 437,532,408,400 Rls. 10,151,564 $
159 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 55,536,852 433,964,067,337 Rls. 10,310,628 $
160 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84118200 توربین های گازی، به غیر از توربوجت ها و توربو پرایلرها؛ با قدرت بیشتر از 5000 کیلو وات 136,398 432,000,000,000 Rls. 10,276,662 $
161 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 5,081,271 431,598,475,597 Rls. 4,874,746 $
162 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 7,000,000 422,847,000,000 Rls. 4,637,294 $
163 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 20,027,880 416,380,000,000 Rls. 9,913,810 $
164 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,018,880 416,000,000,000 Rls. 9,859,298 $
165 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 25,172,000 412,653,834,000 Rls. 9,743,077 $
166 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 19,920,000 406,000,000,000 Rls. 9,262,800 $
167 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 22,506,236 401,755,825,044 Rls. 9,565,615 $
168 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 10,563,182 396,199,886,171 Rls. 4,527,255 $
169 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 3,744,288 393,842,704,968 Rls. 4,372,911 $
170 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 14,698,935 393,247,438,338 Rls. 4,365,579 $
171 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6,262 381,339,630,000 Rls. 9,079,515 $
172 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 18,658,731 380,862,000,000 Rls. 9,068,143 $
173 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 3,281,244 379,859,927,390 Rls. 8,903,054 $
174 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 14,434,598 377,000,000,000 Rls. 8,595,514 $
175 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 14,951,842 368,773,302,491 Rls. 3,941,232 $
176 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 2,709,159 366,774,643,162 Rls. 8,702,724 $
177 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 20,045,000 362,000,000,000 Rls. 8,619,350 $
178 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 7,765,559 357,723,419,683 Rls. 4,112,218 $
179 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 13,448,685 357,000,000,000 Rls. 8,497,820 $
180 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 46,723,391 355,542,093,260 Rls. 8,253,144 $
181 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5,684 355,162,455,380 Rls. 8,242,510 $
182 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 16,273,469 352,533,071,002 Rls. 8,291,290 $
183 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 17,340,518 350,313,000,000 Rls. 8,340,789 $
184 12 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,377 349,670,390,335 Rls. 3,930,361 $
185 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 5,962,697 348,638,732,752 Rls. 4,198,003 $
186 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 18,740,000 338,444,400,000 Rls. 8,058,200 $
187 10 1397 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,868,395 338,318,648,602 Rls. 3,653,892 $
188 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 12,926,981 338,301,684,000 Rls. 8,054,802 $
189 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 45,999,002 337,562,818,650 Rls. 7,899,224 $
190 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,144 334,636,671,865 Rls. 3,791,563 $
191 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب، تازه 17,101,302 331,722,017,441 Rls. 8,560,760 $
192 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 9,121,112 330,394,533,614 Rls. 3,589,867 $
193 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 8,050,644 327,000,000,000 Rls. 8,162,949 $
194 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 421,100 322,243,329,466 Rls. 8,299,752 $
195 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 18,036,929 321,973,000,000 Rls. 7,666,019 $
196 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 992,384 321,207,857,744 Rls. 3,642,472 $
197 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب، تازه 15,242,887 320,848,930,497 Rls. 7,639,261 $
198 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 18,645,030 319,000,000,000 Rls. 7,458,012 $
199 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 45,105,791 318,873,744,000 Rls. 7,592,232 $
200 11 1397 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,990,013 318,173,874,196 Rls. 3,900,801 $
مجموع کل
48,376,351,993,599 ريال
مجموع کل
903,867,006 دلار