آمار کل " صادرات به" کشور (������������������������������������ ������������������) گمرک (������������������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 12,462,227 317,396,469,390 Rls. 7,421,007 $
202 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 13,143,440 317,380,066,926 Rls. 3,835,107 $
203 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 9,043,749 311,467,000,000 Rls. 3,530,891 $
204 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 3,046,709 301,640,383,800 Rls. 7,181,913 $
205 2 1397 مشهد هنگ کنگ 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4,712 301,279,418,160 Rls. 7,173,320 $
206 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 6,398,390 293,808,226,885 Rls. 3,508,864 $
207 9 1397 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,746,530 290,134,258,634 Rls. 3,314,876 $
208 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,000,000 283,985,900,000 Rls. 6,589,000 $
209 6 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,639 282,492,567,000 Rls. 6,726,014 $
210 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 15,764,323 281,000,000,000 Rls. 6,692,558 $
211 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 11,211,751 279,655,236,836 Rls. 6,658,458 $
212 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 15,562,227 279,317,576,548 Rls. 6,614,203 $
213 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 15,286,461 274,330,106,620 Rls. 6,496,897 $
214 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,592,079 271,000,000,000 Rls. 6,155,761 $
215 12 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 340,502 267,951,456,301 Rls. 3,099,174 $
216 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 1,330,426 262,726,691,467 Rls. 2,994,790 $
217 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 8,787,539 262,258,000,000 Rls. 2,930,641 $
218 9 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 9,100,000 259,870,558,524 Rls. 2,937,242 $
219 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,171 257,389,260,660 Rls. 6,128,315 $
220 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,940,124 256,423,235,552 Rls. 2,796,040 $
221 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 9,380,265 255,323,052,960 Rls. 6,060,204 $
222 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آفريقاي جنوبي 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 16,814,590 254,000,000,000 Rls. 5,856,005 $
223 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 32,414,240 253,650,002,802 Rls. 6,517,714 $
224 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,483,702 253,531,278,000 Rls. 6,036,459 $
225 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 7,511,316 251,902,671,016 Rls. 2,857,628 $
226 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 8,800,000 251,212,315,200 Rls. 5,828,592 $
227 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 677,400 247,869,613,375 Rls. 2,823,645 $
228 6 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,067 247,649,850,000 Rls. 5,896,425 $
229 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 4,991,812 246,016,738,761 Rls. 3,758,352 $
230 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 8,500,307 245,843,984,912 Rls. 2,753,024 $
231 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 14,291,916 244,000,000,000 Rls. 5,716,767 $
232 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,614,641 242,651,472,000 Rls. 5,777,416 $
233 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 696,014 238,932,925,622 Rls. 2,721,087 $
234 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 13,324,154 237,846,533,855 Rls. 5,663,013 $
235 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 224,700 236,837,580,000 Rls. 5,638,990 $
236 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,811,279 232,993,726,605 Rls. 5,533,947 $
237 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 6,840,138 231,858,973,498 Rls. 2,730,065 $
238 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 24,922,470 230,029,884,000 Rls. 5,476,902 $
239 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 6,689,707 226,599,743,248 Rls. 2,457,706 $
240 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 2,459,642 226,193,621,549 Rls. 5,227,751 $
241 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 10,006,903 226,045,072,460 Rls. 2,560,264 $
242 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 12,288,394 224,370,659,688 Rls. 5,223,111 $
243 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 845,723 223,939,851,260 Rls. 2,913,162 $
244 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 3,305,700 221,392,632,116 Rls. 2,499,363 $
245 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز سایر کشورهای خارجی 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 440,300 220,413,127,683 Rls. 2,549,337 $
246 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 4,529,388 218,170,011,488 Rls. 2,435,064 $
247 7 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,573 217,566,224,400 Rls. 5,180,148 $
248 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 1,548,318 214,830,462,650 Rls. 3,667,052 $
249 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,377 213,108,603,450 Rls. 4,984,770 $
250 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 8,578,945 212,780,659,522 Rls. 5,513,256 $
251 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 786,708 211,448,229,926 Rls. 3,114,643 $
252 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 7,068,753 210,638,376,296 Rls. 2,890,837 $
253 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 6,520,756 210,135,242,328 Rls. 2,631,724 $
254 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 333,097 209,667,295,917 Rls. 2,498,228 $
255 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 3,142,000 209,064,783,920 Rls. 2,366,659 $
256 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 6,108,616 207,274,827,300 Rls. 2,595,900 $
257 1 1397 اصفهان امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 4,011,660 206,000,000,000 Rls. 5,449,130 $
258 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 12,178,479 205,268,712,968 Rls. 4,871,391 $
259 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,276 204,842,888,553 Rls. 4,858,714 $
260 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 312,417 204,140,507,527 Rls. 2,313,154 $
261 3 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 170,610 202,759,934,305 Rls. 4,823,904 $
262 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 2,114,143 202,313,706,000 Rls. 4,816,993 $
263 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 28,739,538 202,112,444,240 Rls. 4,809,268 $
264 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 327,342 200,890,636,755 Rls. 2,298,619 $
265 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 13,300,020 198,219,935,590 Rls. 4,655,006 $
266 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 2,884,644 195,141,022,943 Rls. 2,160,836 $
267 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,212,728 194,770,000,000 Rls. 4,637,371 $
268 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آفريقاي جنوبي 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 9,500,000 194,670,000,000 Rls. 4,635,000 $
269 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 10,762,188 192,103,482,940 Rls. 4,573,887 $
270 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,588,100 192,097,952,960 Rls. 2,123,156 $
271 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 319,329 191,043,899,629 Rls. 2,280,941 $
272 11 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,946 190,963,615,570 Rls. 2,200,430 $
273 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 3,020,070 189,893,325,211 Rls. 2,068,374 $
274 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 10,376,500 185,069,403,756 Rls. 4,410,580 $
275 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 10,000,000 184,899,000,000 Rls. 4,290,000 $
276 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 5,774,460 183,680,086,863 Rls. 2,203,350 $
277 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 45,174 183,375,350,166 Rls. 4,350,733 $
278 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,114 183,288,401,189 Rls. 4,526,395 $
279 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 261,120 183,165,888,000 Rls. 2,089,194 $
280 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 2,000,717 182,826,690,126 Rls. 2,174,848 $
281 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,418,944 182,558,544,000 Rls. 4,346,632 $
282 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 255,750 179,399,975,625 Rls. 1,918,125 $
283 9 1397 زنجان امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 309,310 179,346,575,504 Rls. 1,992,273 $
284 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 2,041,056 179,043,902,024 Rls. 2,022,008 $
285 5 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,860 178,343,499,650 Rls. 4,147,336 $
286 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,131,254 178,329,438,000 Rls. 4,245,939 $
287 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,578,281 178,181,304,332 Rls. 1,825,237 $
288 12 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,000,000 178,179,974,400 Rls. 2,060,861 $
289 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 3,799,634 176,000,000,000 Rls. 4,182,637 $
290 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 21,000,000 174,000,000,000 Rls. 4,137,000 $
291 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,813,394 173,656,896,000 Rls. 4,134,688 $
292 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 7,467,915 173,281,419,920 Rls. 4,032,988 $
293 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 1,231,060 171,598,204,896 Rls. 1,979,355 $
294 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 10,200,000 171,360,000,000 Rls. 4,080,001 $
295 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 27,316 170,583,882,000 Rls. 4,061,521 $
296 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 10,467,760 170,000,000,000 Rls. 4,501,136 $
297 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 6,940,895 168,244,069,190 Rls. 1,929,144 $
298 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آفريقاي جنوبي 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 10,000,000 168,000,000,000 Rls. 4,000,000 $
299 10 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,711 166,690,604,760 Rls. 1,810,640 $
300 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,680,265 165,660,766,700 Rls. 4,150,685 $
مجموع کل
22,093,292,383,402 ريال
مجموع کل
404,919,759 دلار