آمار کل " صادرات به" کشور (������������������������������������������������������������������������) گمرک (������������������������������������������������������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1397 پرويز خان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 37,904,000 1,484,306,466,986 Rls. 18,259,240 $
202 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 155,456,526 1,464,000,000,000 Rls. 37,620,432 $
203 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 26,025,000 1,456,021,980,000 Rls. 34,667,190 $
204 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 31,110,000 1,448,955,900,000 Rls. 34,498,950 $
205 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 51,556,386 1,444,000,000,000 Rls. 32,996,087 $
206 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول 95,476,786 1,440,906,361,020 Rls. 33,853,263 $
207 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 34,564,533 1,439,203,769,580 Rls. 34,149,757 $
208 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 370,867,592 1,424,591,767,627 Rls. 16,132,823 $
209 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 38,299,410 1,424,355,000,000 Rls. 16,624,126 $
210 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 16,409,250 1,421,222,272,300 Rls. 16,704,613 $
211 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 28,560,000 1,417,361,400,000 Rls. 33,746,700 $
212 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 60,112,402 1,415,797,574,660 Rls. 33,066,929 $
213 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 27,795,000 1,414,882,572,540 Rls. 36,085,560 $
214 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 62,016,655 1,400,000,000,000 Rls. 33,400,310 $
215 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 53,341,785 1,398,555,505,695 Rls. 15,379,082 $
216 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 33,601,062 1,394,158,626,000 Rls. 33,194,253 $
217 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 43,884,814 1,393,534,159,150 Rls. 15,990,078 $
218 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 45,247,090 1,381,864,078,144 Rls. 15,838,598 $
219 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 30,461,562 1,372,414,149,074 Rls. 15,349,503 $
220 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 122,998,651 1,369,711,190,060 Rls. 32,021,261 $
221 9 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 236,956,771 1,368,431,000,000 Rls. 15,711,603 $
222 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 27,101,250 1,367,155,527,776 Rls. 32,518,480 $
223 10 1397 پرويز خان عراق 07031000 پياز و موسير 35,308,000 1,363,754,558,756 Rls. 15,111,824 $
224 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29025000 ا ستيرن 28,298,665 1,354,916,325,000 Rls. 32,259,913 $
225 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 39,412,250 1,348,863,357,696 Rls. 15,277,992 $
226 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 130,536,346 1,347,104,543,895 Rls. 15,972,487 $
227 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 125,997,238 1,338,846,642,000 Rls. 31,877,301 $
228 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ژاپن 27090010 ميعانات گازي 60,768,000 1,330,000,000,000 Rls. 31,637,036 $
229 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 16,575,000 1,328,291,327,873 Rls. 19,338,640 $
230 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 71,581,864 1,325,448,931,896 Rls. 31,489,361 $
231 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 36,112,076 1,325,307,812,551 Rls. 15,172,831 $
232 2 1397 بندر امام خميني مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 73,187,980 1,321,774,902,000 Rls. 31,470,831 $
233 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 72,600,000 1,318,000,000,000 Rls. 33,069,300 $
234 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 55,073,332 1,300,436,676,000 Rls. 30,962,778 $
235 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 31,504,299 1,297,531,000,000 Rls. 14,928,832 $
236 12 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 5,230,809 1,291,610,978,342 Rls. 14,502,832 $
237 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ژاپن 27090010 ميعانات گازي 56,368,000 1,290,000,000,000 Rls. 29,346,308 $
238 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 50,633,007 1,280,327,202,000 Rls. 30,483,981 $
239 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 118,981,155 1,279,161,194,000 Rls. 30,456,214 $
240 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 60,378,437 1,270,000,000,000 Rls. 33,700,225 $
241 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 185,255,046 1,264,965,199,112 Rls. 14,336,916 $
242 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 57,732,000 1,262,370,228,000 Rls. 30,056,434 $
243 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مراکش 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 31,423,040 1,262,073,686,230 Rls. 15,139,313 $
244 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 6,893,951 1,259,000,000,000 Rls. 33,435,661 $
245 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 32,937,721 1,258,547,766,696 Rls. 15,621,714 $
246 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ژاپن 27090010 ميعانات گازي 56,017,000 1,256,949,910,100 Rls. 29,163,571 $
247 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 24,824,250 1,255,826,783,400 Rls. 29,900,638 $
248 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 33,866,350 1,248,377,525,056 Rls. 13,736,095 $
249 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 58,733,583 1,243,583,105,810 Rls. 17,136,401 $
250 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 24,982,500 1,228,451,241,225 Rls. 28,816,470 $
251 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ژاپن 27090010 ميعانات گازي 55,994,000 1,224,370,000,000 Rls. 29,151,596 $
252 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 60,120,615 1,220,000,000,000 Rls. 28,895,771 $
253 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 60,327,915 1,217,810,000,000 Rls. 28,995,406 $
254 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 49,020,476 1,216,084,022,000 Rls. 28,954,381 $
255 10 1397 پرويز خان عراق 08081000 سيب، تازه 22,882,150 1,215,921,910,250 Rls. 13,454,099 $
256 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 45,346,690 1,214,000,000,000 Rls. 27,575,877 $
257 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 63,203,269 1,213,450,000,000 Rls. 14,726,335 $
258 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 25,789,500 1,210,733,408,570 Rls. 30,967,509 $
259 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 53,465,427 1,210,289,342,920 Rls. 30,475,293 $
260 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 15,691,500 1,210,236,396,138 Rls. 14,489,937 $
261 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 26,775,000 1,206,282,030,330 Rls. 30,896,820 $
262 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 29,986,353 1,205,554,381,186 Rls. 13,943,654 $
263 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 45,678,162 1,203,856,206,000 Rls. 28,663,243 $
264 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 44,000,000 1,203,050,000,000 Rls. 28,644,048 $
265 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 57,196,853 1,201,000,000,000 Rls. 28,598,427 $
266 11 1397 اراک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 27,674,450 1,199,523,146,656 Rls. 14,296,638 $
267 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 54,794,000 1,198,130,000,000 Rls. 28,526,852 $
268 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 216,126,477 1,190,121,727,582 Rls. 12,630,632 $
269 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 54,368,000 1,190,000,000,000 Rls. 28,305,068 $
270 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 77,396,347 1,189,328,601,637 Rls. 28,651,704 $
271 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 67,566,104 1,184,359,475,670 Rls. 27,783,940 $
272 12 1397 شلمچه عراق 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 840,600 1,182,112,906,469 Rls. 13,669,243 $
273 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 10,965,000 1,173,769,435,725 Rls. 13,450,407 $
274 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 56,962,737 1,171,084,045,110 Rls. 27,436,278 $
275 8 1397 جلفا آذربايجان 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 138,961,259 1,167,270,000,000 Rls. 27,792,143 $
276 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,695,000 1,160,251,607,775 Rls. 26,923,793 $
277 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 27,014,920 1,157,570,000,000 Rls. 13,507,392 $
278 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,950,000 1,151,720,878,626 Rls. 27,312,632 $
279 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 112,250,883 1,144,000,000,000 Rls. 27,229,444 $
280 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 205,480,000 1,143,620,000,000 Rls. 13,039,754 $
281 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 20,400,000 1,141,619,093,100 Rls. 26,726,550 $
282 8 1397 پيرانشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 38,198,653 1,141,238,254,088 Rls. 17,654,419 $
283 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 209,500,000 1,131,059,854,688 Rls. 13,301,763 $
284 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 63,948,750 1,130,177,002,140 Rls. 13,557,135 $
285 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 225,211,852 1,128,257,369,975 Rls. 13,896,984 $
286 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 49,240,373 1,127,939,911,155 Rls. 26,732,106 $
287 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 45,856,867 1,126,867,795,749 Rls. 13,352,901 $
288 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 34,794,601 1,125,257,000,000 Rls. 26,791,833 $
289 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 12,622,500 1,124,788,280,198 Rls. 12,587,608 $
290 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 48,400,000 1,123,000,000,000 Rls. 25,773,000 $
291 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 68,481,360 1,121,000,000,000 Rls. 28,353,813 $
292 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 1,120,000,000,000 Rls. 25,710,400 $
293 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 20,458,500 1,119,636,000,000 Rls. 26,658,000 $
294 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 50,246,000 1,118,823,509,440 Rls. 26,159,072 $
295 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 18,568,030 1,116,149,242,305 Rls. 13,179,247 $
296 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 73,015,944 1,113,122,037,624 Rls. 27,060,146 $
297 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول 45,129,628 1,110,987,325,768 Rls. 11,960,777 $
298 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 29,682,960 1,109,710,556,576 Rls. 12,210,320 $
299 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 23,893,500 1,107,366,876,000 Rls. 26,365,878 $
300 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 1,767,379 1,102,134,413,473 Rls. 13,174,596 $
مجموع کل
125,607,584,243,173 ريال
مجموع کل
2,382,405,602 دلار