آمار کل " واردات از" کشور (������������������������������������������������������) گمرک (������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 212,837,320 7,361,223,900,780 Rls. 224,690,499 $
2 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 20,393,283 5,516,243,345,184 Rls. 167,253,829 $
3 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 18,231,544 4,964,970,146,459 Rls. 151,487,381 $
4 4 1396 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 135,015,480 4,560,613,133,910 Rls. 140,358,963 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 115,490,760 3,762,680,342,357 Rls. 115,965,465 $
6 3 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 219,376,360 3,064,812,752,827 Rls. 94,462,891 $
7 7 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 11,905,291 2,809,671,433,212 Rls. 86,465,765 $
8 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 81,564 2,730,045,237,862 Rls. 73,211,985 $
9 6 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 372,580,320 2,668,618,449,398 Rls. 80,443,009 $
10 7 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 184,147,687 2,628,583,000,000 Rls. 78,205,983 $
11 11 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 9,754,840 2,613,016,647,873 Rls. 71,918,263 $
12 11 1396 بندر امام خميني هلند 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 773,927 2,567,780,000,000 Rls. 70,611,365 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 9,525,145 2,547,501,552,575 Rls. 78,658,752 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 80,988,960 2,430,239,250,231 Rls. 75,081,247 $
15 8 1396 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 167,573,597 2,403,583,000,000 Rls. 70,184,147 $
16 11 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 6,451,172 2,366,810,445,804 Rls. 64,984,436 $
17 3 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 173,449,887 2,296,201,776,431 Rls. 70,773,383 $
18 10 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 5,213,137 2,197,869,824,421 Rls. 61,061,200 $
19 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,037,445 2,151,558,625,718 Rls. 64,788,193 $
20 5 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 264,549,409 2,146,025,000,000 Rls. 65,701,843 $
21 11 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 132,816,503 2,090,800,000,000 Rls. 57,288,639 $
22 12 1396 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 122,686,572 2,082,237,804,755 Rls. 55,963,437 $
23 9 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 5,946,107 2,068,871,164,998 Rls. 58,708,110 $
24 4 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 269,863,374 2,032,979,804,000 Rls. 62,655,641 $
25 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 3,719,317 2,023,317,860,190 Rls. 61,171,375 $
26 8 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 5,310,919 2,014,689,836,684 Rls. 58,051,131 $
27 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 70,542 2,014,568,397,513 Rls. 54,870,390 $
28 2 1396 بندر امام خميني سوئيس 17011300 ک ک از نيشکر 119,159,787 1,998,474,938,377 Rls. 61,605,451 $
29 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,686,696 1,994,107,361,958 Rls. 61,367,157 $
30 9 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 130,792,282 1,991,034,000,000 Rls. 56,188,921 $
31 9 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 225,330,611 1,974,773,508,220 Rls. 55,850,233 $
32 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 7,986,245 1,903,753,309,368 Rls. 56,044,871 $
33 6 1396 بندر امام خميني بلژيك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,384,105 1,874,479,626,142 Rls. 56,738,510 $
34 12 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 11,031,350 1,869,906,947,163 Rls. 50,261,945 $
35 3 1396 بندر امام خميني انگلستان 17011300 ک ک از نيشکر 111,700,000 1,846,033,865,732 Rls. 56,902,290 $
36 9 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 11,973,915 1,844,022,812,592 Rls. 52,324,036 $
37 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 87,467 1,822,821,932,283 Rls. 50,956,460 $
38 12 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,476,979 1,819,279,987,878 Rls. 51,710,682 $
39 10 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 6,284,626 1,818,966,234,976 Rls. 50,974,939 $
40 11 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,958,190 1,806,855,752,810 Rls. 49,114,091 $
41 11 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 225,198,133 1,783,423,974,944 Rls. 48,771,489 $
42 12 1396 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 47,049,000 1,776,647,385,511 Rls. 48,352,751 $
43 7 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 6,484,778 1,776,412,509,596 Rls. 52,948,302 $
44 2 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 247,254,562 1,740,705,848,602 Rls. 53,669,520 $
45 12 1396 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 43,680,000 1,734,372,662,400 Rls. 46,554,416 $
46 12 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 6,540,992 1,729,290,216,671 Rls. 46,703,196 $
47 10 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 5,040,605 1,688,038,490,000 Rls. 47,500,932 $
48 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,641,937 1,663,202,883,568 Rls. 48,844,780 $
49 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,909,751 1,650,185,000,000 Rls. 50,862,018 $
50 9 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 4,358,088 1,645,049,591,936 Rls. 46,599,027 $
51 8 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 195,918,416 1,634,088,116,870 Rls. 46,863,592 $
52 12 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 203,028,470 1,613,230,782,900 Rls. 43,555,406 $
53 10 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 10,208,154 1,589,456,564,941 Rls. 44,345,778 $
54 10 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,259,646 1,588,750,946,588 Rls. 44,209,782 $
55 9 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,962,046 1,588,124,869,443 Rls. 45,142,899 $
56 11 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 202,703,393 1,563,959,247,529 Rls. 42,641,653 $
57 7 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 7,012,154 1,562,587,000,000 Rls. 46,441,182 $
58 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 92,926 1,560,995,139,480 Rls. 45,152,405 $
59 1 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 222,598,590 1,524,327,116,007 Rls. 47,019,336 $
60 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,724,741 1,512,549,000,000 Rls. 42,965,072 $
61 12 1396 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,821,672 1,506,005,474,978 Rls. 40,391,197 $
62 8 1396 غرب تهران چين 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 69,742 1,503,251,937,855 Rls. 43,671,235 $
63 1 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 201,876,568 1,498,645,343,723 Rls. 46,255,256 $
64 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 2,798,520 1,497,831,184,765 Rls. 45,778,469 $
65 7 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,766,907 1,485,217,203,536 Rls. 43,923,049 $
66 5 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,078,578 1,473,436,688,212 Rls. 44,996,535 $
67 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,203,144 1,452,858,207,590 Rls. 44,775,524 $
68 5 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,458,655 1,451,258,377,676 Rls. 44,416,678 $
69 8 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,624,800 1,440,573,935,140 Rls. 41,337,941 $
70 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 384,994 1,434,486,544,180 Rls. 44,220,853 $
71 6 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 158,562,015 1,423,752,058,789 Rls. 42,835,426 $
72 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,358,502 1,410,898,161,675 Rls. 43,431,135 $
73 3 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,558,894 1,398,364,200,067 Rls. 43,096,153 $
74 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,182,463 1,393,901,906,473 Rls. 37,477,131 $
75 1 1396 شهيدرجايي چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 977,464 1,390,187,902,271 Rls. 42,879,936 $
76 4 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84194090 --- سا?ر 3,293,070 1,380,000,000,000 Rls. 42,389,130 $
77 5 1396 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 43,517,700 1,377,634,119,445 Rls. 42,039,083 $
78 10 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 194,389,323 1,377,076,000,000 Rls. 38,482,361 $
79 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 2,691,998 1,372,531,925,270 Rls. 42,268,270 $
80 5 1396 بندر امام خميني انگلستان 17011300 ک ک از نيشکر 82,500,000 1,371,785,000,000 Rls. 41,903,962 $
81 12 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 162,510,806 1,358,025,956,483 Rls. 36,660,742 $
82 4 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,706,355 1,350,155,047,878 Rls. 41,501,293 $
83 11 1396 شهيدرجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 3,156,942 1,327,757,560,035 Rls. 36,158,468 $
84 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 69,368 1,321,100,541,991 Rls. 37,472,489 $
85 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,606,629 1,303,218,028,100 Rls. 39,863,619 $
86 5 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,678,901 1,287,183,677,961 Rls. 39,299,983 $
87 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,985,325 1,284,478,502,650 Rls. 35,028,627 $
88 2 1396 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 48,750,000 1,278,208,789,000 Rls. 39,405,713 $
89 1 1396 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 44,750,320 1,271,082,930,931 Rls. 39,205,593 $
90 9 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,058,524 1,265,100,546,028 Rls. 35,810,978 $
91 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,019,056 1,251,598,389,538 Rls. 33,935,876 $
92 9 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 5,079,345 1,247,810,000,000 Rls. 35,406,017 $
93 8 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 8,050,664 1,241,337,264,682 Rls. 35,996,059 $
94 2 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,180,910 1,230,987,005,088 Rls. 37,947,505 $
95 10 1396 شهيدرجايي زامبیا 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 4,982,237 1,229,302,000,000 Rls. 34,173,588 $
96 2 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 171,010,943 1,209,183,769,742 Rls. 37,279,467 $
97 3 1396 بندر امام خميني هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 44,000,000 1,206,073,750,000 Rls. 37,166,950 $
98 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,273,000 1,202,311,000,000 Rls. 35,975,827 $
99 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 9,176,535 1,196,756,821,541 Rls. 36,896,178 $
100 5 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 84,719,878 1,191,142,317,300 Rls. 36,432,450 $
مجموع کل
189,497,930,428,260 ريال
مجموع کل
5,562,387,190 دلار