آمار کل " واردات از" کشور (������������������) گمرک (������������������������������������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 10 1396 بندر امام خميني چين 31031100 ک ک دارا? 35 درصد وزن? ?ا ب?شتر پنتا اکس?د د? فسفر (P2O5) 45,937,000 594,169,000,000 Rls. 16,486,845 $
302 6 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 2,671,545 592,165,975,243 Rls. 17,938,815 $
303 4 1396 بندر امام خميني سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 21,350,000 588,729,687,250 Rls. 18,142,190 $
304 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,181,928 587,026,597,650 Rls. 18,101,678 $
305 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,636,776 584,787,922,806 Rls. 18,021,756 $
306 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 10,196,932 584,578,000,000 Rls. 16,220,714 $
307 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 66,263 584,385,341,851 Rls. 17,299,455 $
308 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 2,453,033 584,132,032,547 Rls. 17,189,794 $
309 4 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 74,989,148 582,847,829,240 Rls. 17,972,363 $
310 8 1396 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 52,367,524 581,992,537,994 Rls. 16,702,094 $
311 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,104,105 581,344,926,086 Rls. 17,562,436 $
312 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 32,831 581,024,367,748 Rls. 17,781,558 $
313 5 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 16,754,114 578,291,207,608 Rls. 17,700,669 $
314 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 825,555 577,508,157,600 Rls. 17,784,126 $
315 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 20,198,840 574,685,938,806 Rls. 17,718,388 $
316 12 1396 بندر امام خميني هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,593,000 572,238,000,000 Rls. 15,443,361 $
317 10 1396 غرب تهران چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,118,347 571,830,260,352 Rls. 15,957,098 $
318 8 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 71,097,242 570,581,780,000 Rls. 16,648,131 $
319 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 959,800 569,321,353,980 Rls. 17,526,380 $
320 11 1396 شهركرد امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 209,216 568,983,000,000 Rls. 15,397,888 $
321 12 1396 شهيدرجايي چين 85176110 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 92,537 568,165,838,000 Rls. 15,232,729 $
322 10 1396 بندر امام خميني هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 19,675,000 566,537,000,000 Rls. 16,047,395 $
323 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 924,790 561,407,040,440 Rls. 17,302,640 $
324 9 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 22,499,915 560,592,056,764 Rls. 15,993,208 $
325 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,000,000 558,905,000,000 Rls. 15,401,510 $
326 5 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 544,780 555,452,944,093 Rls. 16,912,080 $
327 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 1,538,000 552,839,651,295 Rls. 16,916,833 $
328 1 1396 بندر امام خميني اروگوئه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 45,050,000 552,226,145,720 Rls. 17,035,605 $
329 8 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 2,290,335 549,850,739,423 Rls. 15,991,440 $
330 7 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 20,999,332 546,823,434,712 Rls. 16,324,305 $
331 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 21,828,515 546,795,117,492 Rls. 16,808,078 $
332 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,255,263 540,157,812,181 Rls. 15,046,989 $
333 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 894,440 538,814,699,330 Rls. 16,611,580 $
334 5 1396 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 39,196,330 531,537,000,000 Rls. 16,150,738 $
335 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,000,000 531,171,000,000 Rls. 14,240,894 $
336 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 40,284,000 531,097,000,000 Rls. 16,217,212 $
337 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,028,124 529,540,308,934 Rls. 16,103,575 $
338 10 1396 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,712,304 527,432,819,229 Rls. 14,671,459 $
339 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 40,000,000 527,421,000,000 Rls. 16,104,676 $
340 6 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 1,077,934 526,480,878,000 Rls. 15,912,889 $
341 9 1396 بندر امام خميني هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,292,000 525,609,000,000 Rls. 14,913,180 $
342 2 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 18,508,555 525,589,542,467 Rls. 16,205,753 $
343 7 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 74,077,540 523,359,660,000 Rls. 15,346,947 $
344 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 796,000 523,330,306,200 Rls. 15,808,589 $
345 11 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 1,039,020 522,404,960,511 Rls. 14,303,450 $
346 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 16,191,160 522,274,863,847 Rls. 16,085,319 $
347 2 1396 مجتمع فولاد مباركه جمهوري كره 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 837,634 519,573,600,000 Rls. 16,017,436 $
348 11 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 73,796,886 518,887,918,564 Rls. 14,191,820 $
349 5 1396 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 17,000,000 518,642,480,000 Rls. 15,881,287 $
350 10 1396 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 18,000,000 516,714,000,000 Rls. 14,708,958 $
351 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 860,750 516,588,487,500 Rls. 13,887,500 $
352 11 1396 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,195,898 513,531,142,697 Rls. 14,037,813 $
353 7 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,537,868 513,116,596,326 Rls. 15,215,814 $
354 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 219,753 512,400,928,495 Rls. 14,090,891 $
355 1 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 20,499,817 511,977,989,403 Rls. 15,791,861 $
356 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 20,497,868 511,514,410,998 Rls. 15,768,020 $
357 5 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 64,248,305 507,392,000,000 Rls. 15,639,007 $
358 8 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 19,400,177 507,366,597,000 Rls. 14,948,032 $
359 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 1,541,046 506,730,570,982 Rls. 15,614,696 $
360 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 19,936,199 506,405,467,658 Rls. 15,611,489 $
361 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 28,981 505,482,000,000 Rls. 14,344,794 $
362 11 1396 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 107,903 501,516,260,559 Rls. 13,721,867 $
363 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 17,498,977 500,458,538,777 Rls. 14,652,271 $
364 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 713,745 498,296,172,629 Rls. 15,357,614 $
365 8 1396 شهيدرجايي تايوان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 214,460 498,180,390,302 Rls. 14,274,569 $
366 4 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 18,648,961 497,906,051,936 Rls. 15,327,509 $
367 3 1396 شهركرد امارات متحده عربي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 122,707 497,548,548,000 Rls. 15,332,775 $
368 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 24,367 495,108,547,399 Rls. 15,258,600 $
369 5 1396 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 67,672,450 494,733,000,000 Rls. 15,148,435 $
370 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 26,535,520 493,923,324,911 Rls. 13,810,873 $
371 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 19,762,113 493,783,148,358 Rls. 15,216,827 $
372 9 1396 شهيدرجايي آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 216,478 491,315,298,968 Rls. 14,055,670 $
373 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 685,049 489,752,609,581 Rls. 14,477,480 $
374 12 1396 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,000,000 489,234,000,000 Rls. 13,239,703 $
375 11 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 58,500,000 488,761,000,000 Rls. 13,226,921 $
376 10 1396 بندر امام خميني سوئيس 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 27,580,623 487,026,000,000 Rls. 13,619,307 $
377 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 726,220 486,828,416,100 Rls. 14,960,645 $
378 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,198,330 485,651,033,760 Rls. 14,779,410 $
379 11 1396 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 19,955,919 482,947,000,000 Rls. 13,069,564 $
380 12 1396 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 37,782,470 482,749,269,016 Rls. 12,985,510 $
381 2 1396 بندر امام خميني انگلستان 17011300 ک ک از نيشکر 29,734,927 482,555,484,855 Rls. 14,873,514 $
382 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 394,651 481,386,708,633 Rls. 14,821,503 $
383 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 32,409 481,115,000,000 Rls. 12,941,906 $
384 7 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,540,638 480,059,069,638 Rls. 14,205,715 $
385 10 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 955,009 477,965,226,792 Rls. 13,390,518 $
386 7 1396 بندر امام خميني هلند 10039000 جو باستثناي بذر 75,381,090 477,452,000,000 Rls. 14,239,544 $
387 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 628,852 476,110,751,190 Rls. 14,677,562 $
388 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 816,222 475,467,208,651 Rls. 12,801,558 $
389 1 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 19,066,839 475,291,826,278 Rls. 14,658,171 $
390 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 463,866 475,161,826,000 Rls. 14,655,279 $
391 4 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 67,546,370 475,000,000,000 Rls. 14,580,739 $
392 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 175,597 474,680,666,141 Rls. 14,631,162 $
393 9 1396 شهيد باهنر اندونزي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 29,854,182 474,439,000,000 Rls. 13,438,689 $
394 7 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 66,398,875 474,371,628,072 Rls. 13,976,512 $
395 9 1396 شهيدرجايي چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 25,801 474,223,937,500 Rls. 13,457,729 $
396 10 1396 شهيدرجايي چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 226,450 472,403,481,720 Rls. 13,345,225 $
397 11 1396 بندر امام خميني چين 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 15,466,035 472,218,000,000 Rls. 12,918,372 $
398 12 1396 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,727,237 469,510,244,238 Rls. 12,644,306 $
399 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 26,000 468,990,232,746 Rls. 15,930,916 $
400 5 1396 بندر امام خميني هلند 10039000 جو باستثناي بذر 73,750,000 468,443,000,000 Rls. 14,272,228 $
مجموع کل
52,205,327,827,772 ريال
مجموع کل
1,536,010,928 دلار