آمار کل " واردات از" کشور (������������������) گمرک (������������������������������������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [9] [8]   [6] [5] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
601 1 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 11,900,497 334,952,128,417 Rls. 10,332,676 $
602 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 19,601 334,319,481,261 Rls. 10,285,805 $
603 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 13,998,102 334,236,000,000 Rls. 9,709,978 $
604 10 1396 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 7,177,000 333,280,440,221 Rls. 9,281,246 $
605 6 1396 بندر امام خميني هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,380,000 332,803,000,000 Rls. 9,996,809 $
606 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 13,234,089 332,725,346,156 Rls. 10,161,080 $
607 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 102,915 332,233,843,354 Rls. 10,188,390 $
608 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 21,707 332,091,097,156 Rls. 10,233,007 $
609 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 520,500 332,057,735,450 Rls. 10,233,436 $
610 2 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 947,120 332,017,720,650 Rls. 10,239,876 $
611 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 789,847 331,798,343,908 Rls. 9,544,941 $
612 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 13,289,124 331,786,795,650 Rls. 10,232,628 $
613 5 1396 شهيد باهنر هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,000,000 331,435,000,000 Rls. 10,134,083 $
614 1 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,559,439 329,727,047,787 Rls. 10,170,516 $
615 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,847,728 328,893,116,777 Rls. 8,985,308 $
616 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 862,269 328,277,034,229 Rls. 10,120,138 $
617 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 3,437,537 327,804,777,252 Rls. 10,094,187 $
618 7 1396 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 14,212,820 327,055,670,118 Rls. 9,698,475 $
619 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,023,435 326,878,092,034 Rls. 8,786,558 $
620 9 1396 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,719,144 326,833,949,273 Rls. 9,402,326 $
621 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,281,777 326,288,776,291 Rls. 9,955,505 $
622 3 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,283,924 326,186,876,969 Rls. 10,053,008 $
623 12 1396 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 7,530,806 326,166,132,423 Rls. 9,117,421 $
624 4 1396 شهيدرجايي فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 383,492 325,000,000,000 Rls. 10,009,563 $
625 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 830,030 324,880,553,000 Rls. 10,013,642 $
626 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 931,000 324,549,723,200 Rls. 9,822,552 $
627 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 521,000 324,322,786,300 Rls. 9,995,750 $
628 11 1396 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 13,147,190 323,925,000,000 Rls. 8,861,555 $
629 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 12,054,727 323,279,427,141 Rls. 9,282,442 $
630 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 90,583 323,265,214,682 Rls. 8,708,686 $
631 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 21,128 322,962,621,445 Rls. 9,936,562 $
632 9 1396 زاهدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 7,030,493 322,884,453,916 Rls. 9,156,773 $
633 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 295,800 322,862,261,980 Rls. 9,944,114 $
634 11 1396 غرب تهران چين 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 77,974 322,045,259,878 Rls. 8,793,846 $
635 11 1396 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,233,640 321,472,477,064 Rls. 8,868,116 $
636 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 6,618,220 321,403,361,609 Rls. 8,707,188 $
637 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 579,740 321,392,404,000 Rls. 9,813,472 $
638 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 14,556 320,990,267,500 Rls. 8,831,311 $
639 7 1396 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,661,614 320,189,757,824 Rls. 9,524,471 $
640 5 1396 شهيدرجايي چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 601,284 320,054,683,500 Rls. 9,772,487 $
641 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,168,739 319,898,949,299 Rls. 9,861,684 $
642 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 12,803,614 319,668,268,877 Rls. 9,859,010 $
643 11 1396 شهيدرجايي هند 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 9,304,216 319,043,000,000 Rls. 8,848,543 $
644 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 31031900 ک ک ساير 31,492,143 318,998,000,000 Rls. 9,767,549 $
645 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,360,994 318,833,973,747 Rls. 8,869,243 $
646 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 728,999 318,643,660,633 Rls. 8,712,567 $
647 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 9,771,174 318,629,335,072 Rls. 8,596,517 $
648 11 1396 شهيدرجايي چين 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 110,400 317,439,631,212 Rls. 8,635,155 $
649 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 614,281 317,122,517,292 Rls. 9,780,358 $
650 9 1396 همدان آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 1,955,381 316,802,131,059 Rls. 9,016,318 $
651 12 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,747,843 314,726,332,314 Rls. 8,447,463 $
652 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 343,706 314,557,783,800 Rls. 9,709,281 $
653 8 1396 غرب تهران چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,373,375 313,915,047,027 Rls. 9,118,420 $
654 4 1396 غرب تهران آلمان 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 334,850 313,887,184,896 Rls. 9,663,812 $
655 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,328,275 313,604,884,270 Rls. 8,794,807 $
656 8 1396 شهيدرجايي چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 465,966 313,351,758,737 Rls. 9,142,822 $
657 9 1396 بندر امام خميني اروگوئه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 26,300,000 313,179,000,000 Rls. 8,887,544 $
658 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,275,950 311,696,668,649 Rls. 8,603,387 $
659 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 23,178,825 310,976,187,178 Rls. 9,503,858 $
660 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,243,192 310,698,354,045 Rls. 9,345,726 $
661 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,902,657 310,266,175,186 Rls. 8,640,852 $
662 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,048,078 309,821,946,325 Rls. 9,194,961 $
663 9 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 47,886,199 309,243,407,116 Rls. 8,784,079 $
664 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 402,900 308,517,479,200 Rls. 9,038,631 $
665 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 748,007 308,344,000,000 Rls. 8,412,648 $
666 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 452,221 307,801,243,059 Rls. 9,391,671 $
667 12 1396 شهيدرجايي آلمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 440,508 307,721,843,544 Rls. 8,266,523 $
668 8 1396 شهيدرجايي چين 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 389,830 306,952,604,060 Rls. 8,711,271 $
669 12 1396 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,671,841 306,822,741,599 Rls. 8,246,094 $
670 3 1396 بندر امام خميني آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 11,000,000 306,429,156,000 Rls. 9,442,826 $
671 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 513,700 306,360,120,600 Rls. 9,412,330 $
672 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11,759 305,539,067,115 Rls. 8,662,040 $
673 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 2,000,000 305,417,255,000 Rls. 8,421,353 $
674 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 10,777 305,228,528,860 Rls. 8,399,218 $
675 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 930,091 304,541,822,187 Rls. 9,389,180 $
676 11 1396 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 921,830 304,387,362,183 Rls. 8,347,325 $
677 4 1396 بندر امام خميني بلژيك 84194090 --- سا?ر 1,187,392 304,026,073,386 Rls. 9,342,533 $
678 3 1396 بندر امام خميني بلژيك 31031000 سوپر فسفات ها 31,497,298 303,743,872,049 Rls. 9,362,097 $
679 8 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 11,331,135 303,337,006,953 Rls. 8,734,297 $
680 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 540,830 303,324,766,226 Rls. 8,177,836 $
681 10 1396 بندر امام خميني چين 84194090 --- سا?ر 2,860,742 303,318,239,954 Rls. 8,462,001 $
682 11 1396 بندر امام خميني هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 15,510,000 303,239,000,000 Rls. 8,295,648 $
683 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 5,582,500 303,048,090,643 Rls. 8,140,314 $
684 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 13,206,369 303,001,649,077 Rls. 9,338,025 $
685 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 656,945 302,728,240,000 Rls. 9,332,504 $
686 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 25,692 302,698,901,460 Rls. 8,580,487 $
687 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 757,519 302,069,671,705 Rls. 8,705,715 $
688 2 1396 قشم چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 2,044,207 301,997,551,947 Rls. 9,309,955 $
689 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,860,806 301,200,404,772 Rls. 9,286,029 $
690 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 22,790,744 301,153,742,561 Rls. 9,283,797 $
691 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 820,605 300,805,000,000 Rls. 8,862,337 $
692 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,782,016 300,494,112,996 Rls. 9,267,398 $
693 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,865,524 299,295,814,345 Rls. 8,890,324 $
694 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 15,428,680 299,210,886,472 Rls. 9,120,470 $
695 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,210,545 299,166,231,542 Rls. 9,225,767 $
696 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,111,200 298,633,812,228 Rls. 9,209,058 $
697 6 1396 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,266,058 298,405,255,722 Rls. 9,022,813 $
698 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 4,675 297,697,613,347 Rls. 8,973,797 $
699 7 1396 بندر امام خميني برزيل 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 10,000,000 297,488,000,000 Rls. 8,935,974 $
700 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 6,304 297,343,532,640 Rls. 9,102,023 $
مجموع کل
31,541,823,548,581 ريال
مجموع کل
925,886,192 دلار