آمار کل " واردات از" کشور (������) گمرک (������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [7] [6]   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 11 1396 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,589,080 468,421,883,181 Rls. 12,849,798 $
402 5 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 2,170,484 468,281,905,816 Rls. 14,315,869 $
403 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,983,300 466,915,706,752 Rls. 13,325,592 $
404 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 3,102,875 466,533,525,199 Rls. 14,302,020 $
405 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 536,050 466,506,768,041 Rls. 14,382,820 $
406 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 22,265 466,391,800,925 Rls. 12,661,403 $
407 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 16,918,570 465,655,622,428 Rls. 13,561,521 $
408 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 15,494,480 465,603,357,258 Rls. 14,351,536 $
409 3 1396 بندر امام خميني هلند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 16,500,000 463,638,037,500 Rls. 14,288,207 $
410 11 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,210,391 463,010,571,058 Rls. 12,570,067 $
411 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 773,591 462,766,623,794 Rls. 13,284,991 $
412 8 1396 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 2,240,601 462,236,625,706 Rls. 13,572,554 $
413 4 1396 بندر امام خميني اروگوئه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 35,961,000 461,376,418,158 Rls. 14,203,469 $
414 12 1396 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 2,057,906 461,287,080,834 Rls. 12,400,745 $
415 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 33,983,442 459,940,252,427 Rls. 14,184,574 $
416 12 1396 شهيدرجايي چين 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 258,614 459,753,000,000 Rls. 12,326,151 $
417 6 1396 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,482,037 458,375,918,148 Rls. 13,824,450 $
418 12 1396 شهيد باهنر آلمان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 55,000,000 456,436,000,000 Rls. 12,237,218 $
419 4 1396 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 10,920,568 456,377,433,347 Rls. 14,059,457 $
420 8 1396 بندر امام خميني چين 31031100 ک ک دارا? 35 درصد وزن? ?ا ب?شتر پنتا اکس?د د? فسفر (P2O5) 36,720,000 455,992,000,000 Rls. 13,304,692 $
421 12 1396 چابهار چين 31031100 ک ک دارا? 35 درصد وزن? ?ا ب?شتر پنتا اکس?د د? فسفر (P2O5) 36,750,000 455,274,000,000 Rls. 12,286,772 $
422 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 12,500,000 455,062,470,000 Rls. 13,912,540 $
423 4 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 963,755 455,039,945,500 Rls. 14,011,121 $
424 3 1396 چابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 380,545 453,886,244,017 Rls. 13,988,155 $
425 4 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 2,105,525 452,626,124,019 Rls. 13,925,536 $
426 4 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 65,371,025 451,952,624,990 Rls. 13,879,062 $
427 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 468,656 450,177,034,000 Rls. 13,879,270 $
428 12 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,417,615 448,975,472,000 Rls. 12,149,600 $
429 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 717,162 448,516,878,490 Rls. 12,390,047 $
430 8 1396 بندر امام خميني سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 60,700,002 446,604,000,000 Rls. 13,030,771 $
431 10 1396 شهيدرجايي چين 27131200 کک نفت تکليس شده 22,644,000 446,566,922,000 Rls. 12,487,177 $
432 6 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 65,000,407 446,315,524,000 Rls. 13,508,345 $
433 5 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 839,145 443,407,465,631 Rls. 13,562,236 $
434 3 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 64,237,462 441,677,131,892 Rls. 13,613,523 $
435 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 16,198,780 440,566,319,050 Rls. 13,581,378 $
436 2 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 66,000,000 439,406,490,600 Rls. 13,546,041 $
437 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,192,336 438,878,399,028 Rls. 13,493,087 $
438 12 1396 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,157,505 438,809,724,457 Rls. 11,758,873 $
439 9 1396 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 5,528,000 438,079,688,167 Rls. 13,003,502 $
440 12 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 15,897,379 437,194,236,443 Rls. 11,730,868 $
441 12 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 54,782,596 436,009,260,566 Rls. 11,760,356 $
442 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 704,523 435,732,456,440 Rls. 13,061,727 $
443 9 1396 بندر امام خميني انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 63,543,184 435,730,000,000 Rls. 12,364,659 $
444 1 1396 شهيدرجايي هند 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 16,126,259 435,126,783,468 Rls. 13,414,106 $
445 10 1396 بندر امام خميني سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 14,612,000 433,325,000,000 Rls. 12,274,094 $
446 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 377,526 432,363,301,081 Rls. 13,261,078 $
447 5 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 59,709,400 431,001,000,000 Rls. 13,209,893 $
448 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 40,210 430,268,653,842 Rls. 12,172,666 $
449 12 1396 شهيدرجايي تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 19,975,650 427,070,114,718 Rls. 12,179,245 $
450 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 738,300 426,697,933,400 Rls. 13,150,870 $
451 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 380,100 426,446,685,000 Rls. 13,146,516 $
452 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 17,063,114 426,313,149,237 Rls. 13,138,740 $
453 7 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 66,325,366 426,254,101,633 Rls. 12,602,941 $
454 2 1396 بندر امام خميني آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 352,230 426,062,055,000 Rls. 13,158,592 $
455 6 1396 بندر امام خميني سوئيس 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 27,000,000 425,065,000,000 Rls. 12,865,173 $
456 12 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,031,927 424,113,408,788 Rls. 11,405,927 $
457 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,216,225 423,881,857,718 Rls. 12,787,378 $
458 5 1396 شهيدرجايي تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 26,856,255 423,334,049,123 Rls. 12,897,605 $
459 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,239,716 423,306,000,000 Rls. 11,740,234 $
460 12 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 12,345,341 422,981,494,507 Rls. 11,308,619 $
461 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 799 422,228,980,031 Rls. 11,877,751 $
462 9 1396 اميرآباد فنلاند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 518,212 422,103,000,000 Rls. 11,974,214 $
463 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 754,120 421,823,956,720 Rls. 11,624,007 $
464 10 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 63,679,929 421,121,581,607 Rls. 11,777,253 $
465 5 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 16,535,504 420,624,780,823 Rls. 12,837,092 $
466 2 1396 بندر امام خميني انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 63,954,481 419,808,085,723 Rls. 12,943,058 $
467 5 1396 شهيد باهنر سوئيس 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 29,795,020 419,522,000,000 Rls. 12,827,466 $
468 1 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,099,886 419,360,672,610 Rls. 12,931,882 $
469 3 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 13,773,475 416,338,953,953 Rls. 12,832,575 $
470 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 759,100 413,924,957,660 Rls. 11,468,600 $
471 2 1396 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,000,000 413,191,596,000 Rls. 12,739,877 $
472 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,258,825 412,157,452,655 Rls. 12,691,044 $
473 6 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 337,377 411,090,202,582 Rls. 12,452,059 $
474 7 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,707,142 411,061,610,769 Rls. 12,247,495 $
475 12 1396 شهيد باهنر سوازيلند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 29,999,358 410,422,000,000 Rls. 11,176,769 $
476 3 1396 بندر امام خميني آلمان 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 11,853,159 409,545,429,228 Rls. 12,626,651 $
477 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 16,381,586 409,160,263,179 Rls. 12,613,822 $
478 8 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 63,664,980 408,818,410,443 Rls. 11,769,711 $
479 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 1,056,879 408,706,717,399 Rls. 11,915,184 $
480 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 674,900 408,313,941,630 Rls. 12,583,402 $
481 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 15,411 408,122,486,147 Rls. 13,621,521 $
482 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,100,736 407,158,000,000 Rls. 10,952,466 $
483 1 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 59,998,395 406,575,643,570 Rls. 12,558,715 $
484 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 961,647 404,669,749,389 Rls. 11,483,465 $
485 9 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 849,000 404,600,240,964 Rls. 11,480,521 $
486 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 1,013,101 404,318,423,184 Rls. 10,899,426 $
487 4 1396 غرب تهران چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,780,464 404,316,218,092 Rls. 12,445,164 $
488 12 1396 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 43,472,500 403,026,000,000 Rls. 10,826,291 $
489 7 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 15,401,468 401,746,798,838 Rls. 11,859,039 $
490 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 12,580,000 401,548,310,625 Rls. 10,985,072 $
491 6 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 29,400,000 401,439,000,000 Rls. 12,058,485 $
492 7 1396 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,970,118 401,316,206,838 Rls. 11,888,114 $
493 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 33,727 400,754,780,100 Rls. 12,359,544 $
494 9 1396 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 571,518 399,042,714,433 Rls. 11,756,462 $
495 12 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,579,782 397,490,923,232 Rls. 11,533,983 $
496 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 263,727 394,237,772,848 Rls. 11,765,827 $
497 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 602,582 394,028,739,260 Rls. 12,147,732 $
498 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 64,835 393,844,673,600 Rls. 11,951,609 $
499 8 1396 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,550,933 393,639,935,838 Rls. 11,429,675 $
500 11 1396 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 392,394 393,505,000,000 Rls. 10,649,075 $
مجموع کل
43,070,305,739,347 ريال
مجموع کل
1,266,207,555 دلار