اطلاعات بخش آمار واردات و صادرات برگرفته از داده های گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و به دلیل عدم ارائه این اطلاعات با جزئیات کالاهای صادراتی و وارداتی توسط گمرک، امکان بروزرسانی میسر نمی باشد

آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1397

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل واردات ج.ا.ايران در سال 1397
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار واردات سال 1397 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 5,278,482,557 $
2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 1,847,473,685 $
3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 1,562,197,592 $
4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 1,346,318,719 $
5 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 1,293,804,666 $
6 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 756,263,317 $
7 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 753,463,159 $
8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 724,701,313 $
9 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 677,022,210 $
10 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 664,935,347 $
11 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 649,250,809 $
12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 631,137,394 $
13 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 606,127,733 $
14 1397 تهران امور واردات ترکيه 581,616,638 $
15 1397 تهران امور واردات آلمان 577,061,565 $
16 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 494,286,865 $
17 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 488,587,281 $
18 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 442,776,439 $
19 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 435,263,999 $
20 1397 تهران امور واردات فرانسه 371,379,944 $
21 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 357,415,923 $
22 1397 بازرگان ترکيه 348,790,500 $
23 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 338,103,708 $
24 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 335,573,685 $
25 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 319,965,226 $
26 1397 تهران امور واردات ايتاليا 280,152,190 $
27 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 273,740,080 $
28 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 چين 271,080,095 $
29 1397 جلفا ترکيه 264,295,238 $
30 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 261,362,691 $
31 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 260,461,966 $
32 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 242,321,892 $
33 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 233,156,973 $
34 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 231,004,852 $
35 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 227,148,745 $
36 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 223,994,294 $
37 1397 غرب تهران فرانسه 222,368,571 $
38 1397 تهران امور واردات چين 217,637,281 $
39 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 207,770,585 $
40 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 205,406,444 $
41 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 205,300,848 $
42 1397 غرب تهران چين 201,456,461 $
43 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 195,388,566 $
44 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 187,239,531 $
45 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فدراسيون روسيه 184,119,749 $
46 1397 تهران امور واردات سوئيس 181,730,754 $
47 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 174,919,621 $
48 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 169,839,457 $
49 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 166,539,863 $
50 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 162,106,929 $
51 1397 قزوين چين 161,951,176 $
52 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 159,603,499 $
53 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 158,610,492 $
54 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 156,640,566 $
55 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 152,536,292 $
56 1397 قزوين امارات متحده عربي 137,312,035 $
57 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 132,554,257 $
58 1397 تهران امور واردات دانمارک 131,219,186 $
59 1397 تهران امور واردات اتريش 125,808,759 $
60 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 125,696,759 $
61 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 125,338,490 $
62 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 124,468,607 $
63 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 124,376,962 $
64 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 118,801,981 $
65 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 115,498,158 $
66 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 114,568,683 $
67 1397 زنجان ترکيه 109,093,456 $
68 1397 بندر امام خمینی (ره) برزيل 107,440,054 $
69 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 107,294,143 $
70 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 106,474,220 $
71 1397 بندر امام خمینی (ره) اوروگوئه 105,052,631 $
72 1397 قزوين ترکيه 104,192,785 $
73 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 103,670,868 $
74 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 103,416,224 $
75 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 103,046,406 $
76 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 101,016,502 $
77 1397 آستارا فدراسيون روسيه 100,996,741 $
78 1397 غرب تهران ترکيه 99,089,331 $
79 1397 زاهدان پاکستان 97,663,884 $
80 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 96,391,230 $
81 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 95,147,307 $
82 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 91,060,811 $
83 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 89,683,323 $
84 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 89,478,546 $
85 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 89,089,492 $
86 1397 تهران امور واردات سوئد 85,642,064 $
87 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 85,601,155 $
88 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 85,095,825 $
89 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 84,651,447 $
90 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 82,656,546 $
91 1397 تهران امور واردات هلند 82,110,845 $
92 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 79,725,013 $
93 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 79,716,791 $
94 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 76,953,053 $
95 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 75,624,660 $
96 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 75,180,485 $
97 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 74,528,274 $
98 1397 جلفا آلمان 73,982,141 $
99 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 72,792,782 $
100 1397 غرب تهران امارات متحده عربي 71,731,071 $
101 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 71,156,816 $
102 1397 بندر امام خمینی (ره) اکراين 69,477,526 $
103 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 67,727,426 $
104 1397 قشم امارات متحده عربي 67,443,691 $
105 1397 بندر امیرآباد اسکاتلند 67,335,966 $
106 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 67,285,939 $
107 1397 شهيد باهنر عمان 66,433,671 $
108 1397 قزوين آلمان 66,215,146 $
109 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 65,729,956 $
110 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 64,393,313 $
111 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 64,045,135 $
112 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئيس 58,058,240 $
113 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 57,861,556 $
114 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 57,731,500 $
115 1397 غرب تهران آلمان 57,146,970 $
116 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 56,961,286 $
117 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 56,201,232 $
118 1397 شهركرد چين 55,638,434 $
119 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ژاپن 55,080,319 $
120 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 54,838,209 $
121 1397 تهران امور واردات اسپانيا 54,677,713 $
122 1397 قم چين 53,811,309 $
123 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 53,303,664 $
124 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 53,194,993 $
125 1397 سرخس ترکيه 52,918,456 $
126 1397 تهران امور واردات ايرلند 52,908,839 $
127 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 52,591,062 $
128 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 51,409,489 $
129 1397 چابهار هند 50,552,156 $
130 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 50,153,891 $
131 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 49,224,431 $
132 1397 آبادان امارات متحده عربي 47,060,201 $
133 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 46,307,136 $
134 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 45,937,731 $
135 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 45,704,715 $
136 1397 تهران امور واردات بلژيک 45,579,462 $
137 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 44,881,216 $
138 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 44,142,267 $
139 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 43,551,728 $
140 1397 اميرآباد آلمان 43,488,070 $
141 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 43,341,790 $
142 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 43,304,822 $
143 1397 آستارا گرجستان 42,400,582 $
144 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 41,785,348 $
145 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 41,725,116 $
146 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 41,651,700 $
147 1397 بندر امیرآباد آلمان 40,156,227 $
148 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 39,857,524 $
149 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اکوادور 39,229,965 $
150 1397 شهرکرد چين 39,118,100 $
151 1397 جلفا چين 38,474,087 $
152 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 37,553,383 $
153 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 37,049,375 $
154 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 36,730,635 $
155 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 36,384,649 $
156 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 36,121,055 $
157 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 35,594,546 $
158 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 35,190,065 $
159 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 35,131,828 $
160 1397 بازرگان ايتاليا 34,690,351 $
161 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 34,685,683 $
162 1397 تهران امور واردات فنلاند 34,353,338 $
163 1397 اصفهان چين 34,268,562 $
164 1397 سرخس فدراسيون روسيه 34,249,977 $
165 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33,990,693 $
166 1397 اصفهان ترکيه 33,654,894 $
167 1397 آستارا امارات متحده عربي 33,177,501 $
168 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 33,167,684 $
169 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس بلژيک 32,756,942 $
170 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 32,740,394 $
171 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 32,707,737 $
172 1397 يزد چين 32,464,007 $
173 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 31,806,535 $
174 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 31,269,097 $
175 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 30,778,841 $
176 1397 يزد ترکيه 30,501,129 $
177 1397 قزوين سنگاپور 30,131,297 $
178 1397 شهيد باهنر سوئيس 29,868,642 $
179 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 29,420,155 $
180 1397 اصفهان فرانسه 29,284,164 $
181 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 28,624,030 $
182 1397 قشم جمهوري کره 28,389,338 $
183 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 28,333,976 $
184 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 28,243,384 $
185 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم ترکيه 27,673,704 $
186 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27,613,981 $
187 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 27,571,316 $
188 1397 خوي ترکيه 26,602,737 $
189 1397 اميرآباد سوئيس 26,292,464 $
190 1397 گناوه چين 26,113,282 $
191 1397 بندر امیرآباد اسپانيا 26,074,774 $
192 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 25,849,644 $
193 1397 بندر امام خمینی (ره) آرژانتين 25,840,790 $
194 1397 اصفهان بريتانيا 25,781,431 $
195 1397 اصفهان ايتاليا 25,696,668 $
196 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 25,655,325 $
197 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 25,429,028 $
198 1397 اروميه ترکيه 25,319,312 $
199 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 25,229,873 $
200 1397 تهران امور واردات بريتانيا 25,038,744 $
201 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 24,492,003 $
202 1397 بندر امام خمینی (ره) فدراسيون روسيه 24,194,156 $
203 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 24,048,980 $
204 1397 قشم چين 23,663,598 $
205 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 23,407,610 $
206 1397 سرخس امارات متحده عربي 23,206,125 $
207 1397 اميرآباد هلند 22,994,714 $
208 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 22,986,087 $
209 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 22,861,586 $
210 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 22,583,184 $
211 1397 قزوين ايتاليا 22,579,854 $
212 1397 گناوه امارات متحده عربي 22,546,193 $
213 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 22,317,571 $
214 1397 بجنورد چين 22,208,494 $
215 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 21,892,989 $
216 1397 يزد ايتاليا 21,869,214 $
217 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 21,839,720 $
218 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 21,775,102 $
219 1397 تهران امور واردات لوکزامبورگ 21,608,270 $
220 1397 مشهد تاجيکستان 21,445,478 $
221 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 21,252,326 $
222 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 21,084,317 $
223 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 21,052,225 $
224 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 20,992,126 $
225 1397 جلفا ژاپن 20,572,185 $
226 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 20,482,387 $
227 1397 قم ترکيه 19,574,945 $
228 1397 غرب تهران ايتاليا 19,535,449 $
229 1397 زنجان آلمان 19,380,394 $
230 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آلمان 19,324,563 $
231 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 18,299,011 $
232 1397 بندر امیرآباد چين 18,253,829 $
233 1397 سرخس ازبکستان 17,989,444 $
234 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 17,926,879 $
235 1397 غرب تهران برزيل 17,796,845 $
236 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 17,634,123 $
237 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ايتاليا 17,618,559 $
238 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 17,566,122 $
239 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 17,532,121 $
240 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 17,398,329 $
241 1397 بندر امام خمینی (ره) استراليا 17,383,914 $
242 1397 مشهد آلمان 17,332,094 $
243 1397 بندر امیرآباد سوئيس 17,184,076 $
244 1397 مشهد امارات متحده عربي 17,082,409 $
245 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 16,915,692 $
246 1397 قشم ژاپن 16,689,305 $
247 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 16,649,410 $
248 1397 بندر امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 16,349,990 $
249 1397 ساوه ايتاليا 16,302,734 $
250 1397 بندر امیرآباد اتريش 16,044,257 $
251 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 16,043,426 $
252 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 15,900,847 $
253 1397 مشهد چين 15,893,799 $
254 1397 غرب تهران روماني 15,863,667 $
255 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 15,830,900 $
256 1397 قم هند 15,661,506 $
257 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 سوئد 15,593,477 $
258 1397 تهران امور واردات زلاندنو 15,581,552 $
259 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 15,560,997 $
260 1397 بازرگان آلمان 15,499,830 $
261 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 15,419,841 $
262 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 15,358,280 $
263 1397 شهيد باهنر اندونزي 15,278,847 $
264 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 15,246,450 $
265 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 15,236,135 $
266 1397 زنجان امارات متحده عربي 15,147,104 $
267 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 15,114,488 $
268 1397 ذوب آهن اصفهان چين 15,020,380 $
269 1397 قشم سري لانکا 14,771,815 $
270 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بريتانيا 14,678,771 $
271 1397 اميرآباد قزاقستان 14,567,620 $
272 1397 اصفهان امارات متحده عربي 14,558,633 $
273 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 14,479,445 $
274 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 14,460,991 $
275 1397 شهيد باهنر آلمان 14,441,148 $
276 1397 اميرآباد اسپانيا 14,436,990 $
277 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 14,425,658 $
278 1397 نوردوز ارمنستان 14,340,627 $
279 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 14,296,223 $
280 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 14,251,793 $
281 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 14,185,228 $
282 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 14,039,020 $
283 1397 تهران امور واردات پاکستان 14,017,399 $
284 1397 زنجان سوئيس 13,926,327 $
285 1397 تهران امور واردات کانادا 13,817,648 $
286 1397 مشهد پاکستان 13,812,268 $
287 1397 بندر امام خمینی (ره) ژاپن 13,753,400 $
288 1397 قزوين هند 13,542,539 $
289 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13,507,261 $
290 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قزاقستان 13,388,330 $
291 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان برزيل 13,346,029 $
292 1397 اصفهان جمهوري کره 13,270,280 $
293 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 13,200,345 $
294 1397 قزوين بلژيک 13,190,147 $
295 1397 تهران امور واردات هند 13,111,804 $
296 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 13,092,750 $
297 1397 ميرجاوه پاکستان 12,944,060 $
298 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 12,752,301 $
299 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 12,542,097 $
300 1397 شهيد باهنر چين 12,517,206 $
301 1397 تهران امور واردات صربستان 12,477,111 $
302 1397 اراک امارات متحده عربي 12,403,335 $
303 1397 غرب تهران سوئيس 12,403,137 $
304 1397 شهرکرد جمهوري چک 12,393,133 $
305 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 12,160,733 $
306 1397 شهيد باهنر سوآزيلند 12,143,952 $
307 1397 چابهار روماني 12,070,621 $
308 1397 قزوين تايوان 11,909,384 $
309 1397 زنجان چين 11,875,590 $
310 1397 مشهد ترکيه 11,811,601 $
311 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 11,795,969 $
312 1397 ساوه امارات متحده عربي 11,788,037 $
313 1397 تهران امور واردات عمان 11,787,832 $
314 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 11,694,327 $
315 1397 قشم هند 11,502,797 $
316 1397 بندر امام خمینی (ره) فرانسه 11,313,500 $
317 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عمان 11,213,934 $
318 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 11,201,487 $
319 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار امارات متحده عربي 11,194,549 $
320 1397 سنندج ترکيه 11,188,965 $
321 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 11,161,410 $
322 1397 اميرآباد عمان 11,124,587 $
323 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 11,095,369 $
324 1397 تهران امور واردات اسلووني 11,077,222 $
325 1397 تهران امور واردات لهستان 11,072,429 $
326 1397 زنجان گرجستان 11,068,172 $
327 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 11,051,822 $
328 1397 رازي ترکيه 11,015,351 $
329 1397 بندر لنگه چين 10,925,154 $
330 1397 يزد بريتانيا 10,805,439 $
331 1397 فريدون كنار امارات متحده عربي 10,642,052 $
332 1397 تهران امور واردات مغولستان 10,616,122 $
333 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فدراسيون روسيه 10,591,677 $
334 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 10,572,316 $
335 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايوان 10,572,143 $
336 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر هلند 10,431,007 $
337 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 10,313,233 $
338 1397 باشماق عراق 10,273,428 $
339 1397 كرمان امارات متحده عربي 10,266,267 $
340 1397 اراک چين 10,250,412 $
341 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار منطقه آزاد چابهار 10,205,047 $
342 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر تايوان 10,130,061 $
343 1397 البرز(فرودگاه پيام) جمهوري کره 10,075,272 $
344 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي چين 10,072,159 $
345 1397 اصفهان آلمان 10,064,822 $
346 1397 اينچه برون قزاقستان 10,049,877 $
347 1397 يزد قبرس 10,011,034 $
348 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر اتريش 9,983,028 $
349 1397 يزد اسپانيا 9,939,619 $
350 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 9,888,362 $
351 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري چک 9,788,459 $
352 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سري لانکا 9,776,530 $
353 1397 قزوين سوئيس 9,702,107 $
354 1397 بندر امام خمینی (ره) اندونزي 9,692,960 $
355 1397 خرم آباد چين 9,651,676 $
356 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 9,521,586 $
357 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 9,447,555 $
358 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 تايوان 9,357,276 $
359 1397 اراك عراق 9,271,501 $
360 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لوکزامبورگ 9,225,062 $
361 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاراگوئه 9,191,513 $
362 1397 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 9,187,813 $
363 1397 بندر امیرآباد فنلاند 9,095,648 $
364 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سنگاپور 9,027,322 $
365 1397 منطقه آزاد تجاري کيش مناطق ويژه 9,021,517 $
366 1397 سنندج آلمان 9,010,579 $
367 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قبرس 8,779,767 $
368 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مجارستان 8,716,699 $
369 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر جمهوري کره 8,639,368 $
370 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر ايتاليا 8,598,017 $
371 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي اسپانيا 8,585,188 $
372 1397 تهران امور واردات جمهوري چک 8,571,353 $
373 1397 آستارا آلمان 8,494,747 $
374 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 8,464,354 $
375 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايلند 8,404,315 $
376 1397 بندر امیرآباد عمان 8,368,074 $
377 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ايتاليا 8,196,579 $
378 1397 کيش چين 8,152,227 $
379 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 8,151,491 $
380 1397 زنجان جمهوري کره 8,141,233 $
381 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان جمهوري کره 8,030,593 $
382 1397 اينچه برون فدراسيون روسيه 8,023,319 $
383 1397 اراک عراق 7,959,451 $
384 1397 تهران امور واردات تايوان 7,940,311 $
385 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 7,925,674 $
386 1397 اينچه برون چين 7,924,777 $
387 1397 بازرگان چين 7,914,719 $
388 1397 يزد آلمان 7,905,438 $
389 1397 تهران امور واردات مالزي 7,857,863 $
390 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قبرس 7,843,896 $
391 1397 مشهد ايرلند 7,755,770 $
392 1397 البرز(فرودگاه پيام) ايتاليا 7,709,385 $
393 1397 جلفا اتريش 7,662,390 $
394 1397 اينچه برون امارات متحده عربي 7,604,836 $
395 1397 فريدون کنار امارات متحده عربي 7,509,309 $
396 1397 البرز(فرودگاه پيام) هند 7,502,569 $
397 1397 مشهد سوئيس 7,473,908 $
398 1397 اردبيل ترکيه 7,473,840 $
399 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 7,429,284 $
400 1397 آستارا چين 7,427,832 $
401 1397 منطقه ویژه شهید رجایی زلاندنو 7,401,184 $
402 1397 بازرگان امارات متحده عربي 7,387,793 $
403 1397 بندر امیرآباد ترکيه 7,347,297 $
404 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 7,341,917 $
405 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر سوئيس 7,325,547 $
406 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فنلاند 7,309,519 $
407 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي هلند 7,299,579 $
408 1397 بندر امیرآباد سنگاپور 7,279,063 $
409 1397 بندر امیرآباد بريتانيا 7,270,557 $
410 1397 سمنان ترکيه 7,267,451 $
411 1397 کيش منطقه آزادکيش 7,257,617 $
412 1397 غرب تهران اسپانيا 7,122,589 $
413 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 7,077,026 $
414 1397 تهران امور واردات ازبکستان 7,032,693 $
415 1397 جلفا آفريقاي جنوبي 7,006,395 $
416 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي هلند 6,905,385 $
417 1397 فريدون كنار اسپانيا 6,854,894 $
418 1397 شهرکرد امارات متحده عربي 6,802,577 $
419 1397 تهران امور واردات ايالات متحده آمريکا 6,802,133 $
420 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي فدراسيون روسيه 6,732,139 $
421 1397 غرب تهران لوکزامبورگ 6,664,772 $
422 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئد 6,562,405 $
423 1397 بيله سوار چين 6,524,974 $
424 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آفريقاي جنوبي 6,494,620 $
425 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 6,472,667 $
426 1397 غرب تهران جمهوري کره 6,452,437 $
427 1397 منطقه ویژه شهید رجایی زيمبابوه 6,429,255 $
428 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 6,411,344 $
429 1397 مشهد جمهوري کره 6,337,894 $
430 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 سري لانکا 6,321,024 $
431 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 اکوادور 6,317,101 $
432 1397 غرب تهران پاکستان 6,309,740 $
433 1397 زنجان ازبکستان 6,297,734 $
434 1397 کرمانشاه سوئيس 6,263,817 $
435 1397 قزوين جمهوري کره 6,207,334 $
436 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايالات متحده آمريکا 6,157,866 $
437 1397 همدان آلمان 6,154,866 $
438 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فنلاند 6,149,868 $
439 1397 بندر امام خمینی (ره) کويت 6,119,575 $
440 1397 اصفهان فدراسيون روسيه 6,085,241 $
441 1397 تهران امور واردات سوآزيلند 6,049,826 $
442 1397 جلفا امارات متحده عربي 6,029,010 $
443 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ژاپن 6,022,344 $
444 1397 سرخس قزاقستان 5,999,908 $
445 1397 جلفا اسپانيا 5,986,900 $
446 1397 سرو ترکيه 5,969,215 $
447 1397 بازرگان بلغارستان 5,965,507 $
448 1397 کيش امارات متحده عربي 5,908,544 $
449 1397 اردبيل چين 5,862,873 $
450 1397 زاهدان امارات متحده عربي 5,859,075 $
451 1397 همدان چين 5,793,749 $
452 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار سري لانکا 5,771,807 $
453 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لوکزامبورگ 5,763,938 $
454 1397 تهران امور واردات سنگاپور 5,752,515 $
455 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لبنان 5,747,185 $
456 1397 آستارا آذربايجان 5,733,985 $
457 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 5,680,456 $
458 1397 آستارا ترکيه 5,638,716 $
459 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 آلمان 5,617,027 $
460 1397 سمنان آلمان 5,615,147 $
461 1397 اصفهان سوئيس 5,601,688 $
462 1397 تهران امور واردات روماني 5,592,126 $
463 1397 جلفا بلژيک 5,566,836 $
464 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سنگاپور 5,533,354 $
465 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 تايلند 5,520,509 $
466 1397 تهران امور واردات فدراسيون روسيه 5,515,045 $
467 1397 فرودگاه امام خميني (ره) يونان 5,459,997 $
468 1397 بندر امام خمینی (ره) تايوان 5,453,932 $
469 1397 ساوه چين 5,435,883 $
470 1397 بيله سوار ترکيه 5,427,470 $
471 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس ازبکستان 5,414,346 $
472 1397 البرز(فرودگاه پيام) قزاقستان 5,413,986 $
473 1397 قشم تايلند 5,408,030 $
474 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فرانسه 5,365,146 $
475 1397 ساوه اسپانيا 5,345,900 $
476 1397 تهران امور واردات اکراين 5,332,084 $
477 1397 فولاد مبارکه اصفهان چين 5,214,062 $
478 1397 تهران امور واردات يونان 5,213,334 $
479 1397 فرودگاه امام خميني (ره) مالزي 5,116,615 $
480 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ژاپن 5,083,805 $
481 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 5,052,448 $
482 1397 قشم ويتنام 5,036,966 $
483 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه برزيل 5,030,995 $
484 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 5,009,043 $
485 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 4,993,020 $
486 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 4,991,461 $
487 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 4,974,622 $
488 1397 چابهار امارات متحده عربي 4,964,271 $
489 1397 غرب تهران اتريش 4,932,857 $
490 1397 بندر امیرآباد هلند 4,930,080 $
491 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 4,921,610 $
492 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 4,918,715 $
493 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عمان 4,910,549 $
494 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 4,894,941 $
495 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) لوکزامبورگ 4,832,326 $
496 1397 چابهار ترکيه 4,826,905 $
497 1397 اراك چين 4,818,848 $
498 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سنگاپور 4,801,493 $
499 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه اسپانيا 4,784,205 $
500 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس آلمان 4,775,500 $
501 1397 يزد امارات متحده عربي 4,771,638 $
502 1397 آبادان ژاپن 4,766,118 $
503 1397 فولاد مبارکه اصفهان هند 4,704,981 $
504 1397 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 4,694,856 $
505 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پرتقال 4,613,224 $
506 1397 اصفهان دانمارک 4,603,376 $
507 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار ترکيه 4,553,808 $
508 1397 سمنان ژاپن 4,516,957 $
509 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 4,505,139 $
510 1397 قزوين اتريش 4,503,793 $
511 1397 قزوين هلند 4,489,466 $
512 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 4,487,653 $
513 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکيه 4,447,061 $
514 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ژاپن 4,416,372 $
515 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر چين 4,362,204 $
516 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هلند 4,344,915 $
517 1397 اراك امارات متحده عربي 4,329,380 $
518 1397 قم اندونزي 4,326,124 $
519 1397 سمنان اتريش 4,320,633 $
520 1397 بندر امام خمینی (ره) کانادا 4,317,894 $
521 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار کنيا 4,293,981 $
522 1397 کرمانشاه چين 4,293,118 $
523 1397 تهران امور واردات اسلواکي 4,282,656 $
524 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سيشل 4,272,907 $
525 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي ايتاليا 4,250,243 $
526 1397 بندر امیرآباد قبرس 4,236,861 $
527 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 زلاندنو 4,210,642 $
528 1397 اراک ترکيه 4,188,875 $
529 1397 اردبيل آلمان 4,179,985 $
530 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم ترکيه 4,128,843 $
531 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز جمهوري کره 4,118,138 $
532 1397 كرمانشاه چين 4,114,952 $
533 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 4,094,132 $
534 1397 جلفا ايتاليا 4,090,748 $
535 1397 اراک ايتاليا 4,081,786 $
536 1397 زنجان ايتاليا 4,081,273 $
537 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 4,076,776 $
538 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 4,073,655 $
539 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 4,047,543 $
540 1397 ساوه يونان 4,045,505 $
541 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 4,003,434 $
542 1397 قزوين سيشل 3,981,870 $
543 1397 اهواز آلمان 3,977,568 $
544 1397 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 3,969,760 $
545 1397 بندر لنگه آلمان 3,961,707 $
546 1397 کرمان ترکيه 3,950,992 $
547 1397 اروميه آلمان 3,949,076 $
548 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قبرس 3,943,432 $
549 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 3,937,954 $
550 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 بريتانيا 3,902,557 $
551 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بريتانيا 3,893,017 $
552 1397 قزوين دانمارک 3,891,478 $
553 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي ترکيه 3,884,026 $
554 1397 اهواز بريتانيا 3,883,519 $
555 1397 يزد هلند 3,858,894 $
556 1397 پرويز خان عراق 3,821,287 $
557 1397 كرمان ترکيه 3,794,117 $
558 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه دانمارک 3,782,068 $
559 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان هلند 3,750,115 $
560 1397 سمنان چين 3,725,268 $
561 1397 قزوين فرانسه 3,716,699 $
562 1397 بندر امام خمینی (ره) عمان 3,690,612 $
563 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان قطر 3,686,100 $
564 1397 غرب تهران بلژيک 3,674,535 $
565 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوآزيلند 3,630,138 $
566 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اسپانيا 3,591,894 $
567 1397 شهركرد امارات متحده عربي 3,585,891 $
568 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر سري لانکا 3,568,174 $
569 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري چک 3,546,108 $
570 1397 کيش آلمان 3,535,174 $
571 1397 قزوين ژاپن 3,517,002 $
572 1397 غرب تهران جمهوري چک 3,497,929 $
573 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان هلند 3,491,971 $
574 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قرقيزستان 3,477,008 $
575 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان جمهوري کره 3,472,243 $
576 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايرلند 3,455,834 $
577 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 3,433,305 $
578 1397 منطقه آزاد تجاري کيش آلمان 3,425,459 $
579 1397 سرخس چين 3,408,745 $
580 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان تايوان 3,393,190 $
581 1397 بازرگان سوئيس 3,388,412 $
582 1397 اروميه چين 3,377,963 $
583 1397 پرويز خان امارات متحده عربي 3,357,848 $
584 1397 تهران امور واردات ژاپن 3,331,782 $
585 1397 همدان ترکيه 3,318,848 $
586 1397 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 3,309,060 $
587 1397 ذوب آهن اصفهان آلمان 3,296,368 $
588 1397 شهيد باهنر هند 3,277,510 $
589 1397 جلفا دانمارک 3,248,803 $
590 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 3,245,182 $
591 1397 تهران امور واردات مجارستان 3,233,983 $
592 1397 غرب تهران هنگ کنگ 3,195,078 $
593 1397 ساوه تايلند 3,169,627 $
594 1397 آبادان چين 3,153,623 $
595 1397 منطقه ويژه بوشهر1 زلاندنو 3,145,049 $
596 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه اتريش 3,143,239 $
597 1397 جلفا گرجستان 3,134,368 $
598 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان هند 3,133,080 $
599 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اکراين 3,127,593 $
600 1397 چابهار جمهوري کره 3,119,067 $
601 1397 فريدون کنار فدراسيون روسيه 3,101,487 $
602 1397 جلفا فدراسيون روسيه 3,084,860 $
603 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 3,059,389 $
604 1397 سمنان امارات متحده عربي 3,036,862 $
605 1397 جلفا آذربايجان 3,035,773 $
606 1397 مشهد ويتنام 3,033,088 $
607 1397 تهران امور واردات ليختن اشتاين 3,006,376 $
608 1397 ساوه آلمان 3,001,825 $
609 1397 اروميه جمهوري کره 2,977,685 $
610 1397 بازرگان گرجستان 2,967,275 $
611 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبکستان 2,960,786 $
612 1397 اميرآباد قبرس 2,949,993 $
613 1397 اراك ليختن اشتاين 2,919,433 $
614 1397 مشهد استراليا 2,915,854 $
615 1397 تهران امور واردات پرتقال 2,902,850 $
616 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ارمنستان 2,883,292 $
617 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه جمهوري کره 2,882,233 $
618 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قزاقستان 2,881,140 $
619 1397 ساوه هند 2,877,619 $
620 1397 مشهد مالزي 2,874,291 $
621 1397 سرخس قرقيزستان 2,868,736 $
622 1397 مشهد ايتاليا 2,865,386 $
623 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 2,844,081 $
624 1397 تهران امور واردات هنگ کنگ 2,841,120 $
625 1397 ساوه ترکيه 2,832,677 $
626 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 2,809,281 $
627 1397 منطقه آزاد تجاري کيش چين 2,773,184 $
628 1397 مشهد مجارستان 2,772,758 $
629 1397 سمنان ايتاليا 2,767,968 $
630 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي جمهوري کره 2,761,327 $
631 1397 غرب تهران فنلاند 2,741,860 $
632 1397 فرودگاه امام خميني (ره) مجارستان 2,735,073 $
633 1397 تهران امور واردات لبنان 2,723,661 $
634 1397 شهيد باهنر ترکيه 2,720,299 $
635 1397 فرودگاه امام خميني (ره) زلاندنو 2,701,153 $
636 1397 سنندج سوئيس 2,697,133 $
637 1397 شهيد باهنر بريتانيا 2,686,511 $
638 1397 البرز(فرودگاه پيام) قرقيزستان 2,676,328 $
639 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لهستان 2,663,542 $
640 1397 اراك ترکيه 2,641,867 $
641 1397 تهران امور واردات گرجستان 2,635,949 $
642 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 اندونزي 2,591,638 $
643 1397 اراک سایر کشورهای خارجی 2,590,382 $
644 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز بريتانيا 2,578,897 $
645 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر آلمان 2,572,057 $
646 1397 البرز(فرودگاه پيام) ژاپن 2,566,389 $
647 1397 مشهد ازبکستان 2,547,097 $
648 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان سنگاپور 2,520,000 $
649 1397 اراك آلمان 2,512,329 $
650 1397 مهران اسلووني 2,511,551 $
651 1397 يزد هند 2,459,808 $
652 1397 کرمان بلوروس 2,442,391 $
653 1397 سمنان سوئد 2,436,331 $
654 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 2,418,738 $
655 1397 يزد عراق 2,405,109 $
656 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 2,391,781 $
657 1397 ساوه قبرس 2,390,845 $
658 1397 جلفا فرانسه 2,380,284 $
659 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه يونان 2,377,254 $
660 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان اسپانيا 2,376,930 $
661 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ويتنام 2,368,921 $
662 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ويتنام 2,367,107 $
663 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلواکي 2,366,086 $
664 1397 سرخس آلمان 2,358,695 $
665 1397 سنندج امارات متحده عربي 2,357,734 $
666 1397 اينچه برون ترکيه 2,346,172 $
667 1397 اصفهان اتريش 2,344,326 $
668 1397 جلفا لهستان 2,344,050 $
669 1397 اصفهان هند 2,343,113 $
670 1397 بندر امام خمینی (ره) اسلووني 2,341,103 $
671 1397 سنندج اتريش 2,337,089 $
672 1397 بندر امیرآباد ترکمنستان 2,332,785 $
673 1397 پيرانشهر امارات متحده عربي 2,303,515 $
674 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان سنگاپور 2,296,251 $
675 1397 شهرکرد آلمان 2,280,824 $
676 1397 قزوين سوئد 2,274,617 $
677 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان جمهوري کره 2,270,271 $
678 1397 مشهد هند 2,221,078 $
679 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 2,220,986 $
680 1397 دوغارون افغانستان 2,216,196 $
681 1397 فرودگاه امام خميني (ره) نروژ 2,210,793 $
682 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 2,206,249 $
683 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 لهستان 2,204,028 $
684 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايرلند 2,162,692 $
685 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر آلمان 2,156,648 $
686 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه تايلند 2,147,219 $
687 1397 مشهد تايوان 2,142,760 $
688 1397 تهران امور واردات قزاقستان 2,137,272 $
689 1397 غرب تهران بلغارستان 2,132,446 $
690 1397 كرمانشاه ايتاليا 2,130,311 $
691 1397 قم بلوروس 2,130,273 $
692 1397 غرب تهران دانمارک 2,121,325 $
693 1397 قزوين پاکستان 2,095,207 $
694 1397 قشم فرانسه 2,094,113 $
695 1397 اردبيل ايتاليا 2,093,676 $
696 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 2,089,315 $
697 1397 اراك جمهوري کره 2,069,076 $
698 1397 شهرکرد اتريش 2,068,865 $
699 1397 تهران امور واردات قبرس 2,067,753 $
700 1397 بيله سوار آذربايجان 2,054,563 $
701 1397 قزوين اسپانيا 2,035,449 $
702 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قبرس 2,034,398 $
703 1397 بندر امام خمینی (ره) لوکزامبورگ 2,030,184 $
704 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان سري لانکا 2,027,150 $
705 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان هند 2,026,490 $
706 1397 اراک آلمان 2,012,778 $
707 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانکا 2,012,529 $
708 1397 بندر امیرآباد آذربايجان 2,011,762 $
709 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه فرانسه 2,011,491 $
710 1397 شهركرد ايتاليا 2,008,518 $
711 1397 زنجان اتريش 1,983,826 $
712 1397 البرز(فرودگاه پيام) زلاندنو 1,981,739 $
713 1397 فرودگاه امام خميني (ره) پرتقال 1,977,747 $
714 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه بريتانيا 1,974,353 $
715 1397 البرز(فرودگاه پيام) هنگ کنگ 1,972,915 $
716 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) لهستان 1,971,768 $
717 1397 غرب تهران يونان 1,960,819 $
718 1397 بجنورد پاکستان 1,929,739 $
719 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تونس 1,925,453 $
720 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آلمان 1,924,671 $
721 1397 بيرجند لهستان 1,923,217 $
722 1397 فريدون کنار اسپانيا 1,901,086 $
723 1397 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 1,891,688 $
724 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس پاکستان 1,887,503 $
725 1397 شهرکرد جمهوري کره 1,885,740 $
726 1397 اميرآباد بريتانيا 1,880,430 $
727 1397 قم بريتانيا 1,868,672 $