آرشيو بخش يادداشت ها

جستجو:  
» بزنگاهی دیگر1400/06/23
» تناقض منتقدان دیروز و دولتمردان امروز1400/06/23
» حقیقت ایران و جهان به بهانه دادوستد با گروسی1400/06/23
» نبرد عمومی با کارتل‌های انحصار1400/06/23
» راه اصلاح شرکت‌های دولتی1400/06/22
» میوه تلخ!1400/06/22
» سفر گروسی و ماجرای برگزیت1400/06/22
» رویای «یک میلیون مسکن»1400/06/21
» سیاست‌های جدید در صنعت خودرو1400/06/21
» تهدید جدی بازار سهام1400/06/20
» گزارش تاریک بانک جهانی نیازمند روشنگری1400/06/20
» آینده پیوندهای اقتصادی ایران و افغانستان1400/06/20
» اصلاح استراتژی1400/06/16
» سیلی به صورت اقتصاد1400/06/16
» چگونگی اصلاح نظام بانکی1400/06/16
» عنصر مغفول در تیم اقتصادی1400/06/15
» سنگ بزرگ!1400/06/15
» به فعالیت‌های مولد اقتصادی بها دهید1400/06/14
» چرا نگران استقلال بانک مرکزی هستیم؟1400/06/14
» هدرسوزی گاز و دغدغه‌های سوخت زمستانی1400/06/14
» نجنبیم، بازار عراق از دست می‌رود1400/06/14
» شروط مهار نرخ تورم1400/06/07
» چرخش تاریخی1400/06/06
» نرخ واقعی ارز؟1400/06/06
» ارزش آسودگی خیال شهروندان1400/06/06
» اقتصاد ذی‌نفعان1400/06/06
» فقدان لویاتان افغانی1400/06/02
» اقتصاد پسا کرونا1400/06/01
» اصلاحات بانکی در دولت جدید1400/06/01
» روابط کمرنگ تجاری ایران و افغانستان1400/05/31
» سخنی با تیم اقتصادی دولت سیزدهم1400/05/31
» چالش‌های وزیر آینده «صمت»؟!1400/05/31
» دولت سیزدهم‌، یک دنیا کار و گام نخست1400/05/31
»   تورم و مرگ تدریجی یک رویا1400/05/31
» چرا افغانستان؟1400/05/30
» هم‌افزایی و انسجام در مسیر توسعه1400/05/24
» درس‌های اقتصادی واکسن1400/05/24
» مسیر معکوس واگذاری‌ها1400/05/23
» سیاست بازی یا سیاستگذاری؟1400/05/23
» این افراد بار اقتصاد را به مقصد نمی‌رسانند1400/05/23
» علت‌العلل دردها1400/05/19
» جبهه مبارزه سکاندار «نیرو»1400/05/19
» قوت‌ها و ضعف‌ها1400/05/19
» ضرورت بازگشت بخش خصوصی واقعی به اقتصاد1400/05/18
» قفل‌هایی که باز نشد1400/05/18
» بازنده اصلی طرح صیانت1400/05/18
» یک کلمه1400/05/17
» روزهای خاکستری خبرنگاران1400/05/17
» مولفه مهم حکومتداری چیست؟1400/05/17
» خودمان مقصریم یا دیگران؟1400/05/16
« قبلي [3] [2] [1]