رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

۵۴۰۰ استاندارد مهارتی در کشور وجود دارد

تاريخ 1400/05/10 ساعت 10:51

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از تدوین ۵ هزار و ۴۰۰ استاندارد مهارتی در کشور خبر داد.

مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی اوسط هاشمی با بیان اینکه ۵۴۰۰ استاندارد مهارتی در کشور وجود دارد، گفت: ۱۵۰۰ استاندارد مهارتی در سال گذشته اضافه شد که تمام خبرگان و نخبگان و صاحبان فن و نظر در هر رشته و حرفه‌ای برای تدوین استاندارهای مهارتی دعوت می‌شوند.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور افزود: در چهار ماه اول سال جدید نیز یک هزار و ۵۰۰ استاندارد جدید آماده شد.

وی گفت: امروز وزن مهارت را در جامعه خود ضعیف می‌بینیم و هنوز گرایش قوی در جامعه نسبت به ارزش مهارت نمی‌بینیم و هم از نگاه حکومتی و هم از نگاه ملت ارزش مهارت دور مانده است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر