ضرورت بازنگری در یارانه پرداختی به زنجیره‌ی گندم، آرد و نان

تاريخ 1400/03/29 ساعت 14:10

معاون برنامه‌ریزی شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اهمیت زنجیره‌ی گندم، آرد و نان کشور، گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده، یارانه پرداختی در این زنجیره کمتر به جامعه هدف می‌رسد و ما نیازمند اصلاح ساختار آن هستیم.

ایلنا

به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ قدرت حیدری در نشست شورای راهبری زنجیره‌ی تامین گندم، آرد و نان گفت؛ اظهار کرد: تفاهم نامه تحقیقات پژوهشی درحوزه‌ی زنجیره گندم، آرد و نان با دانشگاههای معتبر از جمله امیرکبیر و موسسه پژوهشهای بازرگانی امضاء شده و مطالعات علمی خوبی برای تدوین سناریوهای اجرایی در این حوزه انجام شده است.

حیدری افزود: تحقیقات نشان می‌دهد که یارانه پرداختی در این زنجیره کمتر به جامعه هدف می‌رسد و شاهد اتلاف منابع و ضایعات هستیم و در بحث کیفیت از استاندارد دورتر می‌شویم.

حیدری تصریح کرد: باید اقدامات اساسی در زنجیره تأمین گندم، آرد و نان صورت پذیرد تا با تدوین سناریوهایی که نفع عمومی دارد این زنجیره ساختار و شکل جدیدی به خود گرفته و نحوه پرداخت یارانه در جهت و سمت و سوی اهداف تعیین شده قرار گیرد.