سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 11 اسفند ماه 88 - عکس : اتاق تهران - 1388/12/11