سی و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 24 فروردین ماه 89 - عکس : اتاق تهران - 1389/01/24