سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 14 اردیبهشت ماه 89 - عکس : اتاق تهران - 1389/02/14