سی و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 11خرداد ماه 89 - عکس : اتاق تهران - 1389/03/11