نشست رییس ستاد مبارزه با قاچاق در اتاق تهران-16/06/92 - 1392/06/16