حاشیه های سفر هیات تجاری اتاق تهران به اسلواکی - 93/04/07 - 1393/04/07