آغاز ثبت نام هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران - روز اول - 93/11/04 - 1393/11/04