ثبت نام هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران - روز دوم - 93/11/05 - 1393/11/05