ثبت نام هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران - روز سوم- 93/11/06 - 1393/11/06