ثبت نام هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران - روز هفتم - 1393/11/10