نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد - 1386/10/12