هفتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران - 1394/06/21 - 1394/06/21