همایش مشترک سرمایه‌گذاری ایران و کره‌جنوبی - 1394/07/12 - 1394/07/12