ملاقات هیات تجاری فنلاند با رییس اتاق تهران- 1394/08/09 - 1394/08/09