کمک‌های غیرنقدی اتاق تهران به خانوارهای سیل‌زده ایلامی - 1394/09/25 - 1394/09/25