نشست مشترک فعالان اقتصادی ترکیه و ایران - 1394/11/11 - 1394/11/11