یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1386/12/14