دیدار نوروزی هیات رئیسه تشکل ها با هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران-1396/01/20 - 1396/01/20