نشست نمایندگان تشکل های بخش خصوصی با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در اتاق تهران - 1396/05/22 - 1396/05/22