بازدید رییس اتاق تهران از شانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات و هشتیمن نمایشگاه نوشیدنی‌ها-1396/06/25 - 1396/06/25