مراسم افتتاح سالن چند منظوره مدرسه سوم شعبان با حضور هیات رئیسه اتاق تهران - 1396/08/23 - 1396/08/23