سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1396/09/21 - 1396/09/21