سی و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1396/10/19 - 1396/10/19