حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جمع فعالان حوزه سلامت اتاق تهران - 1396/10/24 - 1396/10/24