سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1396/11/24 - 1396/11/24