سی و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1396/12/15 - 1396/12/15