سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1397/03/29