چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1397/05/23