چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1397/07/24