دیدار نوروزی هیات رئیسه تشکل ها با هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران - 1398/01/17 - 1398/01/18