مراسم تشییع پیکر مرحوم حاج اسداله عسگراولادی - 1398/06/24