یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره نهم - 1398/11/29