اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت - 1399/10/06