بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران.عکس : اتاق تهران - 1387/11/15