بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره نهم - 1399/12/19