نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی اتاق تهران با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - 1400/02/22